Vršac: Predavanje i ekranska izložba „Umetnost u doba veštačke inteligencije“ Jelene Guga i Jelene Novaković

 • Datum: Četvrtak, 25 April 2024
  Vreme: 18:00
  Mesto: Poslovna kula 5. sprat

  Kulturni centar Vršac u saradnji sa Regionalnim naučnim centrom organizuje predavanje i ekransku izložbu „Umetnost u doba veštačke inteligencije“ Jelene Guga i Jelene Novaković.

 • Program će biti realizovan u četvrtak, 25. aprila, od 18 časova u Poslovnoj kuli Centra Milenijum, peti sprat.

  Regionalni naučni centar (RNC) je ogranak Instituta za filozofiju i društvenu teoriju koji teži jačanju kritičkih kapaciteta javnosti i dinamiziranju intelektualnog života. On predstavlja platformu za promociju akademski relevantnih, interdisciplinarnih i međunarodno prepoznatih istraživanja u lokalnim zajednicama pokrajine. Osnovan 2016. godine, Regionalni načuni centar je, u saradnji sa različitim kulturnim i naučnim institucijama u Novom Sadu i pokrajini, organizovao brojna predavanja, tribine i konferencije.

  Umetnost u doba veštačke inteligencije

  Apstrakt:
  Integracija generativne veštačke inteligencije u svet umetnosti predstavlja transformacionu silu, demokratizujući kreativnost i redefinišući tradicionalnu ulogu umetnosti. Ovo predavanje predstaviće na koji način Generativna veštačka inteligencija utiče na umetnost, pozicionirajući je kao kreativni medijum koji prevazilazi dosadašnje digitalne alate. AI umetnički generatori, kao primer ovog paradigmskog pomaka, omogućavaju korisnicima da pretvore tekst u umetnička dela, dovodeći tako u pitanje konvencionalne definicije kreativnosti i autorstva, a etičke debate ističu transformacioni uticaj veštačke inteligencije na svet umetnosti. Demokratizacija umetnosti upotrebom alata veštačke inteligencije ujedno ukazuje na potencijalno nestajanje poslova i pojavu novih umetničkih izraza, gde je ključna ulogu umetnika da preoblikuju umetnički pejzaž na inovativne načine. Kroz istoriju tehnološkog razvoja, videćemo i primere otpora tehnološkim promenama poput fotografije, da bismo razumeli kako AI može podstaknuti napredak u umetničkim formama, ali i pojavu novih umetničkih formi. Etička razmatranja koja se odnose na autorstvo i uticaj AI na tradicionalno umetničko obrazovanje zahtevaju zajedničke napore između umetnika, tehnologa i donosilaca politika kako bi se uspostavili odgovorni okviri za AI u umetnosti. Zaključno, sinteza ljudske intuicije i sposobnosti mašine najavljuje renesansu u umetničkom izražavanju, nudeći uvide u beskrajne mogućnosti koje nas očekuju u dinamici evolucije umetničkog sveta.

  Biografije:

  Dr Jelena Guga je teoretičarka novomedijske umetnosti i kulture.Trenutno radi kao naučna saradnica i koordinatorka Laboratorije za digitalno društvo – DigiLab na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bila je postdoktorant na Odeljenju za
  interdisciplinarne aktivnosti, Centar za istraživanje novih tehnologija, Univerzitet Zapadna Bohemija (Plzen, Češka Republika) i gostujući istraživač u SPECS laboratoriji na Univerzitetu Pompeu Fabra (Barselona, Španija). U svom naučnoistraživačkom radu bavi se pitanjima
  identiteta, telesnosti, agentnosti i percepcije u tehnološki posredovanim interakcijama i imerzivnim okruženjima kroz interdisciplinarni pristup, kombinujući teoriju umetnosti, teoriju novih medija, teoriju digitalne kulture, kritički posthumanizam, filozofiju uma i kognitivne nauke, kao i narative distopijske naučne fantastike. Takođe se bavi kustoskim radom na preseku umetnosti, nauke i tehnologije. Pri Vladi Republike Srbije, bila je članica Radne grupe za izradu Smernica za etički razvoj i upotrebu veštačke inteligencije u Republici Srbiji.

  Jelena Novaković je istraživačica saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu i doktorantkinja na Digitalnoj Umetnosti, interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Polja kojima se bavi u svojim istraživanjima su: digitalna umetnost, studije novih medija, uticaj novih tehnologija na savremenu umetnost, NFT i metaverzum (metaverse). Članica je Laboratorije za digitalno društvo, kao i Laboratorije za teoriju, stvaranje i politiku prostora.

x

Takođe pogledajte

Vršac: Kolekcionarska berza

Datum: Subota, 25 Maj 2024 Vreme: 10:00 Mesto: Dom vojske U subotu, 25. maja 2024.godine, ...