Uskoro će početi izgradnja novog centra za socijalni rad u Vršcu

Oblikovnost korpusa naglašena je akcentovanjem prednje fasade savremenim materijalima, biranim tako da se uklope sa postojećom fasadom prizemnog objekta.

Nakon projekata za nedavno započetu izgradnju dva nova dečja vrtića na teritoriji Grada Beograda, Bureau Cube Partners predstavlja nam i jedan objekat javne namene planiran u Južnobanatskog okrugu.

Radi se o projektu za novu zgradu Centra za socijalni rad u Vršcu, objektu ukupne bruto površine od 1.116 kvadratnih metara i spratnosti P+3, koji se planira za izgradnju u Ulici Stevana Nemanje br. 17–19.

Sačuvana prednja fasada sa ajnforom

Kako navode iz beogradskog studija, objekat Centra za socijalni rad Vršac nalazi se na urbanistički vrednoj lokaciji i specifične je namene, što nameće odgovornost u pronalaženju adekvatnog i atraktivnog rešenja kako same fasade tako i materijalizacije fasadnih platna, s obzirom na sagledivost objekta.

“Karakteristika urbane strukture u centralnoj zoni Vršca je izgradnja objekata koji formiraju neprekinuti ulični niz i međusobno su uzidani, što nameće da i predmetni objekat bude planiran kao dvostrano uzidani objekat. Prednja fasada sa ajnforom, nalazi se na regulacionoj liniji i sačuvana je na način da sa novoprojektovanim delom čini jednu skladnu celinu”

U konceptualnom smislu, arhitekte ističu da je projektom opredeljena različitost u pristupu arhitektonici i likovnoj obradi fasada čime je obezbeđena reprezentativnost samog objekta.

“Naglašena je oblikovnost korpusa, akcentovanjem prednje fasade objekta izborom materijala biranim na način da se uklope sa postojećom fasadom prizemnog objekta, kako bi se postigao željeni sklad i uklapanje starog i novog, tj. uspostavljanje estetske ravnoteže” – navode iz studija.

Racionalna i ekonomična projektna rešenja

Za oblaganje fasadnih ravni u duhu vremena u kojem nastaje opredeljeni su savremeni materijali: kompozitni paneli u dva tona (iron corten i sjajno beli) i ventilisana fasada.

“Arhitektonsko rešenje novoprojektovanog objekta u svemu je usklađeno sa važećim zakonima, normama i standardima, sa posebnom pažnjom na racionalnost i ekonomičnost projektnih rešenja i dostupnost deci, starim osobama i osobama sa invaliditetom”

Objekat je u potpunosti javne namene, sa prostornim kapacitetom koji zadovoljava standarde za pružanje usluga socijalne zaštite.

Dodaju da je objekat u potpunosti javne namene, sa prostornim kapacitetom koji zadovoljava standarde za pružanje usluga socijalne zaštite, savremeno opremljen za obavljanje javnih ovlašćenja i pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga kao vid pomoći pojedincima i porodicama koje su u krizi, radi unapređenja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu.

“Zoniranje u zgradi CSR je rešeno kroz razumevanje radnih procesa, tokova kretanja različitih korisnika prostora, bezbednosnog kriterijuma na nivou kontrole pristupa određenim prostornim celinama kao i vezama između funkcionalnih celina, odnosno kontakata između zaposlenih i ostalih stranaka i učesnika u postupku” – navode iz renomirane beogradske arhitektonske firme.

 

 

x

Takođe pogledajte

Profesor Stojanović iz Vršca jedan od pet najboljih stranih učitelja u Rusiji

U okviru Međunarodne izložbe „Forum Rusija“, koja se održava u Moskvi, na velikoj svečanosti održanoj ...