JKP Drugi oktobar: Popust na priključenje na kanalizacionu mrežu u Pavlišu

Građevinska operativa JKP „Drugi oktobar“ svakodnevno izvodi radove na priključenju korisnika na kanalizacionu mrežu u Pavlišu.

Zainteresovani građani i meštani mogu se prijaviti za priključak po sniženim cenama u visini od 25% do 31.12.2023. godine.

Procedura za izgradnju priključka fekalne kanalizacije je sledeća:
• Popunjava se Zahtev za priključenje na mrežu fekalne kanalizacije i predaje se na pisarnici JKP DRUGI OKTOBAR u Stevana Nemanje br. 26 u Vršcu
• Nakon Zahteva za priključenje na mrežu fekalne kanalizacije sastavlja se Ugovor o izradi priključka sa korisnikom u prostorijama JKP DRUGI OKTOBAR, potrebno je prilikom potpisivanja Ugovora uplatiti prvu ratu u visini od 9.360,94 dinara.
• Cena kanalizacionog priključka na osnovu Odluke o sniženoj ceni izrade priključka br. 01-6-13/2023-4 od 16.06.2023. iznosi 112.331,29 dinara sa PDV-om. Ova Odluka je na snazi od 01.07.2023. do 31.12.2023. Pomenuti iznos je moguće platiti u 12 mesečnih rata na osnovu Odluke o načinu plaćanja troškova priključenja na vodovodnu, kanalizacionu i gasnu mrežu br. 01-6-24/2018-7 od 10.10.2018. godine
• Nakon isteka Odluke o sniženoj ceni izrade priključka od 01.01.2024. iznos radova na izradi priključka će iznositi 149.775,05 sa obračunatim PDV-om, koji će biti moguće platiti na 12 mesečnih rata.
• Radovi će se izvoditi na osnovu rasporeda građevinske operative.

Zahtev-za-prikljucenje-na-mrezu-fekalne-kanalizaci-e-(2)-(002)

x

Takođe pogledajte

Profesor Stojanović iz Vršca jedan od pet najboljih stranih učitelja u Rusiji

U okviru Međunarodne izložbe „Forum Rusija“, koja se održava u Moskvi, na velikoj svečanosti održanoj ...