Gradonačelnica Vršca: U Opštu bolnicu uloženo 336.595.522 dinara

Opšta bolnica Vršac, u protekle 4 godine, podsredstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, obezbedila je značajna sredstva u iznosu od 336.595.522 dinara, u cilju unapređenja uslova rada, a samim tim je doprineto uspešnijem i učinkovitijem pristupu lečenja pacijenata.

Za hitne kapitalne popravke, izgradnju, održavanje i opremanje i nabavku medicinske opreme, samo u 2020. godini, uloženo je 39.712.253 dinara.

U navedenoj godini, Opšta bolnica je nabavkom nove medicinske opreme dobila dva analajzera za holter pritiska, digitalizaciju stacionarnih konvencionalnih radiografskih sistema za potrebe službe za radiološku dijagnostiku, mobilni radiografski aparat sa bežičnim flet panel detektorom, operacione lampe, 6 pacijent monitora, centralnu jedinicu, dve pumpe za torakalnu drenažu, sanitetsko vozilo sa pratećom medicinskom opremom i dva seta za intenzivnu negu, pored kapitalnih popravki, izgradnje, održavanja i opremanja.

U 2021. godini, za nabavku visokokvalitetnih medicinskih aparata i nemedicinske opreme, uloženo je 65.395.362 dinara. Automatski parni sterilizator zapremine 160 litara, oftalmološki mikroskop sa bežičnom papučicom i asistentskom pozicijom, plazma sterilizator, ultrazvučni aparat sa pripadajućim hardverom, kao i ultrazvučni aparat za fakoemulzifikaciju, samo su deo brojnih značajnih investicija.

Velika ulaganja u zdravstvo, tokom 2022. godine, iznosila su 138.467.588 dinara, pri čemu treba izdvojiti nabavku visokokvalitetnog automatskog parnog sterilizatora, zapremine 6 sterilizacionih jedinica, portabilnog ultratvučnog aparata, CT skenera, radiografskog fluoroskopskog aparata sa C lukom, ultrazvučnog kolor dopler aparata za potrebe ginekologije i akušerstva, autransfuzijskog uređaja sa vakum pumpom za kontinuirano procesuiranje sakupljene krvi.

Tokom 2023. godine, pa sve do sada, uloženo je 93.020.320 dinara, u svu neophodnu novu tehnologiju i vitalne popravke na objektima Opšte bolnice Vršac. Jedan od bitnijih medicinskih aparata, koji je nabavljen navedene godine, jeste digitali mamograf sa pratećom opremom.

“Ulaganje u zdravstvo je od velike važnosti za sve građane Grada Vršca i opština Bela Crkva, Alibunar i Plandište, koje gravitiraju ovoj bolnici, te je cilj da se nastavi obnova starog i dotrajalog, da se i dalje ulaže u nove tehnologije i grade novi objekti zdravstvene zaštite. Veoma sam zadovoljna ishodom ulaganja u ovaj projekat, koji pruža kvalitetniji i širi spektar medicinskih usluga, brže preglede, dijagnostike i lečenje, a samim tim i poboljšano zadovoljstvo i iskustvo pacijenata”, istakla je Gradonačelnica Dragana Mitrović.

x

Takođe pogledajte

Vršac: Kolekcionarska berza

Datum: Subota, 25 Maj 2024 Vreme: 10:00 Mesto: Dom vojske U subotu, 25. maja 2024.godine, ...