Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u 2024. i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire u 2024. godini.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa :

Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
– da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
– da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
– da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih uslova kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
– da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
– da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
– da ima pozitivnu bezbednosnu proveru
– Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e- Uprave(aplikacija „ Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „ Pošte Srbije“.

Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u Kancelariji Ministarstva odbrane za Grad Vršac, adresa Svetosavski Trg br.10, Vršac, gde mogu podneti i prijavu.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije- Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

x

Takođe pogledajte

„Koštana“ otvara festival klasike u Vršcu

Festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“ zakazao je susret sa publikom od 25. do 30. oktobra, ...