Vršac: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava 25. novembra, Grad Vršac i ove godine podseća i apeluje da je nasilje širok i ozbiljan društveni problem koji predstavlja krivično delo i da se preko nadležnih službi kontinuirano radi na prevenciji i suzbijanju nasilja.

„Srbija se i ove godine priključuje globalnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja će trajati od 25. novembra do 10. decembra, povodom koje će znamenitosti u gradovima biti osvetljene narandžastom bojom i svetleće tokom 16 dana, kako bi se skrenula pažnja na ovoj važan problem u društvu. U našem gradu tim povodom biće osvetljen Centar za socijalni rad.

Žrtva nasilja može biti svako, bez obzira na ekonomski položaj, obrazovanje, nacionalnost, socijalni status, uzrast,pol, etničku pripadnost. Izuzetno je važno raditi na prevenciji i razvijanju svesti, još kod najmlađe populacije, o nasilju kao neprihvatljivom obliku ponašanja, razvijati nulta toleranciju na bilo koji oblik nasilja, učiti ih konstruktivnim socijalnim veštinama kao alternativu nasilnim oblicima ponašanja i asertivnoj komunikaciji.

Deca koja odrastaju u nasilničkim porodicama usvajaju takve modele ponašanja, a bez uviđanja i osvešćivanja o problemu i razvijanja konstruktivnih veština odbrane, postaju najčešće nasilnici ili žrtve nasilja, nesvesno primenjujući naučene obrasce ponašanja”,izjavila je članica Gradskog veća za socijalna pitanja, Maja Ristić Lažetić.
“Centar za socijalni rad Grada Vršca ima mobilni tim za hitne intervencije, koji se finansira iz budžeta Grada i uključeni su svi stručni radnici.

Ovom uslugom korisnicima je dostupna pomoć u bilo koje vreme, naročito u hitnim slučajevima. Saradnja između policije, Osnovnog javnog tužilaštva i Centra za socijalni rad rezultira brzim i efikasnim izmeštanjem nasilnika iz porodice u situacijama visokog rizika po bezbednost žrtve, što pre nije bio slučaj, jer se uglavnom žrtva izmeštala od nasilnika. Korisnici koji se nađu u stanju hitnog zbrinjavanja, smeštaju se u prihvatnu stanicu.

Troškovi smeštaja finansiraju se iz budžeta Grada Vršca. U okviru Centra za socijalni rad postoji i savetovalište za predbračne, bračne i porodične odnose gde se obavlja savetodavni rad sa korisnicima, kada postoji problem u porodičnom ili bračnom funkcionisanju.

U savetovalištu se pored osnaživanja i rada sa žrtvama nasilja primenjuje i grupni rad sa počiniocima nasilja, što je od izuzetnog značaja za promenu ponašanja i funkcionisanja čitave porodice”, istakla je direktorka Centra za socijalni rad, Mirjana Knežević.

 

 

x

Takođe pogledajte

Uredili kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda u Vršcu

GRAD Vršac je ovih dana uredio objekte za odvodnjavanje atmosferskih voda na putevima, koji su ...

Facebook