ZAKLJUČAK GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA VRŠCA

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

GRAD VRŠAC

Gradski štab za vanredne situacije

Za teritoriju Grada Vršca

Broj 217-16/2020-I-01

Dana: 24. novembar 2020.

Vršac Trg Pobede 1

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/18) i člana 4. Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni list Grada Vršca“ broj 1/2017, 14/2020 i 15/2020) Gradski štab za vanredne situacije za teritoriju Grada Vršca, donosi

ZAKLJUČAK

Shodno Uredbi o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 Vlade Republike Srbije, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i slično), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priredjivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18,00 časova do 05,00 časova narednog dana.

Izuzetno, radno vreme prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21,00 časa do 05,00 časova nrednog dana.

Rad školskih i predškolskih ustanova obavlja se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tenološkog razvoja i nadležnog zavoda odnosno instituta za javno zdravlje.

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, gradjani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju medjusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar izmedju dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje izmedju dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.

U javnom drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski, redovno provetravanje i dezinfekcija vozila.

Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) primenjuju preventivne mere propisane navedenom uredbom i utvrdjene aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Stavlja se van snage Zaključak Štaba za vanredne situacije Grada Vršca broj 217-15/2020-I-01/1 od 17. novembra 2020. godine

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Gradski štab za vanredne situacije za

teritoriju Grada Vršca

Komandant Štaba

Dragana Mitrović

 

x

Takođe pogledajte

Uredili kanale za odvodnjavanje atmosferskih voda u Vršcu

GRAD Vršac je ovih dana uredio objekte za odvodnjavanje atmosferskih voda na putevima, koji su ...

Facebook