Vršac, podizanje jednokratne pomoći 100 evra za osobe sa invaliditetom

Građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da lično podignu gotov novac na ime jednokratne pomoći od 100 evra sa posebnog namenskog računa u poslovnim prostorijama banaka i JP „Pošta Srbije“, omogućena je isplata novčanih sredstava s tog računa ovlašćenom licu u prostorijama banke, na osnovu jednokratnog punomoćja.

Jednokratno punomoćje se može dati na obrascu koji možete da pronađete na sledećem linku: https://www.nbs.rs/…/instrukcija_jednokratna_pomoc_prilog1.… , ili u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, a u tom slučaju punomoćje obavezno mora da sadrži podatke iz pomenutog obrasca i ne mora biti overeno kod notara.

Za korisnike – poslovno nesposobna lica koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne novčane pomoći, isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu kojom se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika. Prilikom isplate na uvid se dostavljaju i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

U cilju sprečavanja prevarnih radnji i zloupotreba, propisano je da banka može korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu proveriti s korisnikom autentičnost ovog punomoćja, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica (npr. pozivom broj telefona ovlašćenog lica po punomoćju u prisustvu službenika banke).

Više informacija možete da pronađete u Instrukciji o načinu isplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije sa posebnih namenskih računa, koju je donela Narodna banka Srbije i koju možete da pronađete na sledećem linku: https://www.nbs.rs/…/…/plp/instrukcija_jednokratna_pomoc.pdf .

 

 

x

Takođe pogledajte

Vršac, RONALD ZELIGER: Opredeljenost nemačkih kompanija za Srbiju nepromenjena

Proces deglobalizacije u pojedinim sektorima, kojem je posebno doprinela kriza izazvana korona virusom, može biti ...

Facebook