Vršac, akcija uređenja prostora ispred nehigijenskog dela naselja

Grad  Vršac  je  u  saradnji  sa  JKP “Drugi oktobar” sredinom novembra sproveo akciju uređenja prostora ispred   nehigijenskog dela naselja Vojvode Stepe od 13-15.

O akciji  je  “Vršačku  kulu”  govorila  Tatjana Nikolić,  član  Gradskog  veća  zadužena  za zdravstvo i socijalnu zaštitu.- Dugogodišnji problemi, nagomilavanja šuta, otpada i određenog materijala koji je tu  nepropisno  odložen,  koji  su  povezani sa  stilovima  života korisnika  tog  dela naselja, konkretno romske nacionalnosti, koji  se  ne  uklapaju  u  stil  života  šire društvene zajednice,  narušavaju ne  samo  zdravlje  stanovnika  ovog dela   grada   već   i   širu   životnu sredinu.

Sa ciljem rešavanja tih problema krenuli  smo u akciju zajedno sa vrednim  radnicima našeg komunalnog preduzeća.

Koliki je obim  posla  bio  u  pitanju najslikovitije  će  opisati  podatak da je uklonjeno više od deset kamiona, šuta, smeća i raznog drugog, nepropisno odloženog materijala.

Nikolićeva   ističe   da   Grad   već duže  vreme  pokušava  da  reši  ovaj problem   imajući   u   vidu   da   ljudi u  ovom  stambenom  objektu,  koji  je  vidno narušen,  žive  bez  pravnog  osnova,  da  je reč  o  ljudima  koji  su  radno  sposobni  i koji  su  materijalno  obezbeđeni  od  strane države finansijskim primanjem socijalne pomoći.-   Godinama   oni   tu   obitavaju,   dolaze, odlaze,   Grad   pokušava   da   reši   njihov način života.

Sada smo krenuli da koliko toliko   uredimo   njihovu   okolinu   i   ne dovodimo u pitanje njihovo zdravlja kao i zdravlje  okoline.  Grad  je  uz  podršku  JKP “Drugi   oktobar”   organizovao   kompletno odnošenje nepravilno odloženog materijala   kao   i   otpada   kako   bi   oni nesmetano mogli da funkcionišu  i izlaze iz svojih stanova.

Tatjana    Nikolić    je    naglasila    da    su aktivnosti  na  uređenju  naselja,  ne  samo kada  je  u  pitanju  odnošenje  šuta,  otpada i kabastog materijala, predviđeni strateškim  dokumentima  za  unapređenje položaja Roma.-  Konkretno  ove  aktivnosti  predviđene su operativnim planom za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja.    Osnov    se u Lokalnom akcionom planu po kojem  radimo  na  infrastrukturi  u romskim  naseljima radimo kao i na unapređenju zdravlja i bezbednosti.

Paralelno  sa  tim  radimo  edukaciju u  saradnji  sa  članovima  mobilnog tima i romskom  koordinatorkom kao i zdravstvenom medijatorkom na podizanju  svesti  o  značaju  kulture stanovanja i održavanja prostora sa ciljem  unapređenja njihovog zdravlja.

 

 

x

Takođe pogledajte

“TRADICIJA I EKSPERIMENT” U KULTURNOM CENTRU VRŠAC

Juče je u galeriji Kulturnog centra Vršac otvorena izložba „Tradicija i eksperiment“, studenata završnih godina ...

Facebook