OBAVEŠTENJE za učesnike komasacije u KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište – Raspored uvodjenja u nove posede 28.10-01.11.2019

O B A V E Š T E NJ E

za učesnike komasacije u KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište

Komisija za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Grada Vršca za područje KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište, OBAVEŠTAVA učesnike komasacije da su, nakon razmatranja i odlučivanja o svim primedbama učesnika komasacije, usvojene Pregledne karte raspodele komasacione mase u KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište i da će biti izložene na javni uvid u prostorijama mesnih zajednica Vlajkovac, Uljma i Izbište i na internet stranici Grada Vršca.

Takodje, obaveštavaju se učesnici komasacije da će od ponedeljka, 7.10.2019. godine, početi uvodjenje u nove posede.

Raspored uvodjenja u nove posede po broju table biće objavljen na oglasnim tablama mesnih zajednica Vlajkovac, Uljma i Izbište i na internet stranici Grada Vršca svakog petka za narednu nedelju.

Skup učesnika komasacije biće ispred table koja se uvodi u posed u skladu sa objavljenim rasporedom.

Komisija za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Grada Vršca za područje KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište moli učesnike komasacije da svakodnevno prate obaveštenja koja će biti isticana na oglasnim tablama mesnih zajednica u Vlajkovcu, Uljmi i Izbištu i internet stranicu Grada Vršca, s obzirom da postoji mogućnost promene rasporeda usled loših vremenskih prilika.

U prilogu se nalaze Pregledne karte raspodele komasacione mase KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište, sa spiskovima iskaza po tablama u kojima je izvršena raspodela, kao i spiskom učesnika komasacije.

 

Prilozi:

x

Takođe pogledajte

FIRMA “ZONETI” DONIRALA ZAŠTITNE MASKE

Ovih dana svedocimo smo većeg broja humanih ljudi koji širom naše zemlje šiju i doniraju ...

Facebook