II KATEGORIJA ZAŠTITE PIO “VRŠAČKE PLANINE”

U zgradi gradske kuće, održana je javna rasprava o zaštiti Predela izuzetnih odluka “Vršačke planine” i studiji zaštite Predela izuzetnih odlika “Vršačke planine”. JKP je odlukom o zaštiti određeno za upravljača ovog područja, a stepen zaštite podignut je na II kategoriju.

Podizanje stepena zaštite na II kategoriju i prenošenje odlučivanja o zaštiti na pokrajinski nivo, znatno će unaprediti upravljanje nad ovim područjem.

Područje PIO “Vršačke planine” se celom svojom površinom nalazi na području Grada Vršca, na teritoriji 8 katastarskih opština i obuhvata površinu od 5328, 86 ha.

 

 

 

x

Takođe pogledajte

Nestanak struje 19 i 20 novembra u Vršcu i okolini

Vršac Utorak 19. novembar Kosovska, Svetozara Miletića od Bore Kostića do Kosovske, B. Jovanović od ...

Facebook