Vršac, PRELIMINARNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIKUPLJANJA I DALJEG TRETMANA OTPADA (foto)

Istraživanje studenata Vegeningen univerziteta završeno je nakon dve nedelje rada na terenu i boravka u JKP.

Studenti su se prvenstveno bavili problemom prikupljanja i tretmana zelenog otpada, ali su u kontaktu sa građanima, odgovornim licima i zaposlenim u JKP, kao i nadležnim predstavnicima Grada Vršca u istraživački rad uvrstili i kretanje komunalnog otpada kojim se preduzeće svakodnevno i bavi.

Ukupno 29 studenata iz 15 zemalja sveta, u okviru svog rada na master studijama vodećeg svetskog Univerziteta za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, bilo je podeljeno u 5 grupa na teritoriji Vršca. Svaka od grupa imala je svoju mikro organizaciju i bavila se svim temama sagledavajući zakonske propise, tehnička rešenja i navike stanovništva, obavljajući svoje praktične oglede i ankete.

Svoj način rada predstavili su i u Gradskoj kući i iskazali zadovoljstvo potencijalom upravljanja otpadom koji postoji i anketom među građanima koja pokazuje da su u velikoj meri zainteresovani za reciklažu, primarnu selekciju otpada i dalji tretman istog.

Pružajući kompletnu logističku podršku, učestvovali smo u radu grupe studenata kako bi uspešno sagledali način iznošenja smeća i sami uvideli probleme sa kojima se susrećemo. Pored toga, potrudili smo se da sam boravak studenata bude osmišljen tako da im predstavimo sve kulturne, istorijske i turističke potencijalne Vršca i okoline.

Konačni rezultati istraživanja i predlozi rešenja biće predstavljeni 24. oktobra, a iste ćemo sa velikom pažnjom razmotriti i primeniti u radu.

x

Takođe pogledajte

Parta, UPOZORAVAMO JAVNOST, A SADA IMA MRTVIH Vatra buknula na njivi! Pao je kao pokošen! Hitna stigla, ali mu nije bilo spasa!

Muškarac S. M. (75) iz sela Parta, nadomak Vršca je preminuo na njivi, pokušavajući da ...

Facebook