Vršac, PRELIMINARNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIKUPLJANJA I DALJEG TRETMANA OTPADA (foto)

Istraživanje studenata Vegeningen univerziteta završeno je nakon dve nedelje rada na terenu i boravka u JKP.

Studenti su se prvenstveno bavili problemom prikupljanja i tretmana zelenog otpada, ali su u kontaktu sa građanima, odgovornim licima i zaposlenim u JKP, kao i nadležnim predstavnicima Grada Vršca u istraživački rad uvrstili i kretanje komunalnog otpada kojim se preduzeće svakodnevno i bavi.

Ukupno 29 studenata iz 15 zemalja sveta, u okviru svog rada na master studijama vodećeg svetskog Univerziteta za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, bilo je podeljeno u 5 grupa na teritoriji Vršca. Svaka od grupa imala je svoju mikro organizaciju i bavila se svim temama sagledavajući zakonske propise, tehnička rešenja i navike stanovništva, obavljajući svoje praktične oglede i ankete.

Svoj način rada predstavili su i u Gradskoj kući i iskazali zadovoljstvo potencijalom upravljanja otpadom koji postoji i anketom među građanima koja pokazuje da su u velikoj meri zainteresovani za reciklažu, primarnu selekciju otpada i dalji tretman istog.

Pružajući kompletnu logističku podršku, učestvovali smo u radu grupe studenata kako bi uspešno sagledali način iznošenja smeća i sami uvideli probleme sa kojima se susrećemo. Pored toga, potrudili smo se da sam boravak studenata bude osmišljen tako da im predstavimo sve kulturne, istorijske i turističke potencijalne Vršca i okoline.

Konačni rezultati istraživanja i predlozi rešenja biće predstavljeni 24. oktobra, a iste ćemo sa velikom pažnjom razmotriti i primeniti u radu.

x

Takođe pogledajte

Posetite naš i Vaš gradski muzej u Vršcu, WEB TV

Posetite naš i Vaš gradski muzej u Vršcu. Radno vreme Utorak – petak 10h do ...

Facebook