Vršac, održana tribina u domu zdravlja

Danans je u Domu zdravlja Vršac održana tribina u okviru projekta koji Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom “Iz kruga Vojvodine” sprovodimi u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijsku podršku Evropske komisije u okviru Programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti.

Tema tribine, bila je iskustvo u oblasti ljudskih prava žena sa i bez invaliditeta i prevencije rodno zasnovanog nasilja, u koje spada i pokretanje prvog SOS telefona za žene sa invaliditetom izložene nasilju u Vojvodini.

Tribine bi trebalo da utiče na dalje razvijanje saradnje sa organizacijama osoba sa invaliditetom, kao i sa ženskim organizacijama, ali i institucijama koje pružaju usluge ovim dvema društvenim grupama.

Cilj projekta je da institucije i drugi pružaoci podrške ženama žrtvama svih oblika nasilja u svom radu i postupanju prema ženama sa invaliditetom dosegnu nivo usluga koji se zasniva na primeni standarda propisanih Кonvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Istanbulskom konvencijom.

 

x

Takođe pogledajte

“TRADICIJA I EKSPERIMENT” U KULTURNOM CENTRU VRŠAC

Juče je u galeriji Kulturnog centra Vršac otvorena izložba „Tradicija i eksperiment“, studenata završnih godina ...

Facebook