JAVNI KONKURS za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD VRŠAC

Na osnovu člana 19. Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

( „Službeni list opštine Vršac br 7/18), Komisija za sprovodjenje Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

Za finansiranje projekata/programa u oblasti unapredjenja socijalne i zdravstvene zaštite u Gradu Vršcu za drugu polovinu tekuće 2019. godine u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 dinara.

Grad Vršac će raspodelom sredstava podstaći realizaciju projekata/programa iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite od javnog interesa za Grad Vršca i to one koji imaju za cilj:

– očuvanje i unapredjenje položaja socijalno osetljivih kategorija gradjana,

– razvoj inkluzije i socijalne uključenosti,

– integraciju u lokalnu zajednicu,

– uvodjenje i unapredjenje inovativnih aktivnosti i programa,

– unapredjenje položaja ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa,

– podršku osobama sa invaliditetom za samostalni život, uključivanje u zajednicu i integracija u okruženju,

– unapredjenje položaja i podršku osobama sa invaliditetom sa senzornim, telesnim ili mentalnim oštećenjima (slepa lica, gluva i nagluva lica, paraprelegična ili kvadriplegična lica, ratni vojni invalidi…), čija udruženja deluju na teritoriji Grada Vršca i/ili su udružena u saveze na pokrajinskom i/ili republičkom nivou najmanje 6 meseci u prethodnoj kalendarskoj godini,

– unapredjenje položaja Roma,

– unapredjenje života starih lica,

– unapredjenje položaja dece sa smetnjama u razvoju, dece bez roditeljskog staranja i zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja,

– unapredjenje položaja mladih kroz usvršavanje u veštinama,

– organizovanje manifestacija osoba s invaliditetom,

– program mora biti u skladu sa Strategijom socijalne zaštite Grada Vršca

– promociju zdravlja i prevenciju bolesti u oblasti javnog zdravlja,

– zaštita i unapredjenje zdravlja posebno osetljivih grupa stanovništva,

– zdravstveno vaspitanje stanovništva,

– unapredjenje položaja i podrška zavisnicima, lečenim od psihoza ili obolelima od HIV-a,

– organizovanje manifestacija iz zdravstvene oblasti,

– organizovanje zdravstveno-promotivnih kampanja ,

– organizovanje edukativnih sadržaja obolelih osoba.

Udruženja mogu podneti prijave za sufinansiranje programa pojedinačno ili udružena sa drugim udruženjima (partnerski program).

Prilozi:

x

Takođe pogledajte

„Hand made quartet“ – izložba unikatnih radova četiri autorke

Datum: Sreda, 18 Septembar 2019 Vreme: 19:00 Mesto: Dom vojske U sredu 18. septembra u ...

Facebook