Konkurs 60. likovne manifestacije dece i omladine „Nagrada Paja Jovanović“

  • Datum: Utorak, 07 Maj 2019
  • Vreme: 12:00
  • Mesto: Kulturni centar Vršac

KONKURS
04. Aprila – 07. Maja 2019.

60. Likovna manifestacija dece i omladine „Nagrada Paja Jovanović“

Cilj konkursa:

– podsticanje aktivnosti unapređenja likovne umetnosti i kreativnosti dece i omladine
– prikazivanje rezultata postignutih u ostvarivanju programa nastave kao i organizovanog rada sa decom
– podsticanje primene raznovrsnih likovnih tehnika kao likovnog izraza koje obuhvataju crtanje, slikanje, grafiku, vajanje, primenjenu umetnost i ostale savrmene vidove umetničkog izražavanja

 

Propozicije:

– Na izložbi mogu da učestvuju deca i mladi od 5-25 godina starosti iz zemlje i inostranstva, pojedinci, predškolske ustanove, škole, likovni ateljei, dečiji kulturni centri i slične dečije ustanove i asocijacije
– Izbor teme i tehnike rada je slobodan
– Svaka škola ili ustanova na konkurs može da pošalje najviše do 50 likovnih radova
– Jedan autor ne može da učestvuje na konkursu sa više od 2 rada, bilo da konkuriše samostalno ili putem ustanove
– Svaki rad mora biti označen nalepnicom definisanom konkursom koja se lepi na poleđinu rada. Podaci moraju biti čitko popunjeni i potpuni, u suprotnom se neće uzimati u razmatranje.

 

Nalepnice se mogu preuzeti sa sajta Kulturnog centra Vršac (www.kulcentar.com) i u samoj instituciji, ulica Sterijina 62, Vršac

– Likovne radove vraćamo donosiocima do kraja 0ktobra 2019. godine. Organizator ne snosi troškove dostave i vraćanja radova. Radovi se vraćaju na isti način na koji su i predati na konkurs, nakon tog datuma Kulturni centar Vršac nema obavezu čuvanja radova.

Izložba će biti zvanično otvorena 27. septembra 2019. godine

Izbor radova i nagrađivanje vrši stručna Komisija od pet članova

Žiriranje radova će biti obavljeno 01. juna 2019.

Rezultati konkursa će nakon žiriranja biti objavljeni na sajtu Kulturnog centra www.kulcentar.com i putem medija

Nagrade se dodeljuju za pet starosnih kategorija:

• Prva starosna kategorija – 5 – 6 godina ( godište 2014 – 2013 )
• Druga starosna kategorija – 7 – 10 godina ( godište 2012 – 2009 )
• Treća starosna kategorija – 11 – 14 godina ( godište 2008 – 2005)
• Četvrta starosna kategorija – 15 – 18 godina ( godište 2004 – 2001 )
• Peta starosna kategorija – 19 – 25 godina ( godište 2000 – 1994 )

 

Rok za prispeće radova je 07. Maj 2019.

Radovi se primaju u prostorijama Kulturnog centra Vršac od 10 – 14,00h svakog radnog dan,
kao i na adresi – Kulturni centar Vršac, Sterijina 62, 26300 Vršac, Srbija

Kontakt osoba: Nada Grozdanić 013 830 900, br. Mobilnog 0628030200, e-mail office@kulcentar.com

 

x

Takođe pogledajte

Vršac, Martina je smršala više od 20kg. Kako je izgledala njena BORBA I ŠTA MOGU DA VAS NAUČE (FOTO)

“Moj problem sa kilogramima potiče još od ranog detinjstva, ali nisam tome pridavala značaja kao ...

Facebook