Vršac, građani vodite računa o Malom ritu

Dragi sugrađani, čuvajte to malo prirode koju Vam je Bog podario. “Mali rit” je zaštićeno prirodno dobro. Specifičan jer pruža hranidbenu bazu pticama grabljivicama i pticama koje se tu gnezde prilikom seobe. U “Malom ritu” se nalazi veliki broj gmizavaca i vodozemaca, jer nemaju drugo stanište u okolini. Ovde mogu da se nađu mnogo retke zaštićene biljne vrste kao što su Sibirska perunika i Zvezdani.

Najveći broj požara izazvan je spaljivanjem suve trave, granja i strnjike nanjivama, a nadležni iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ove godine apeluju na građane da to ne rade, jer vatra vrlo brzo može da zahvati useve, voćnjake pa i poljoprivredna domaćinstva.

Takođe, nadležni podsećaju da spaljivanje žetvenih ostataka predstavlja prekršaj za koji je, Zakonom o zaštiti od požara, propisana novčana kazna.

Za fizička lica kazna je 10 hiljada dinara, za pravna lica od 300 hiljada do milion dinara, dok je kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 10 do 50 hiljada dinara.

 

 

x

Takođe pogledajte

SNS Vršac, održao koneferenciju za medije

Članica Gradskog odbora SNS i poverenica MO Bratsvo Jedinstvo, Tatjana Nikolić održala je danas u ...

Facebook