OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRŠCU

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17, 95/18 i dr.zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS”, br.16/2017 i 111/2017) i člana 1. Odluke o odredjivanju nadležnog organa za donošenje godišnjeg programa zaštite uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovodjenje postupka davanja u zakup korišćenje i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Vršca (“Službeni list Grada Vršca”, broj 18/2016), Gradonačelnik grada Vršca je dana 05.03. 2019. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRŠCU

i raspisuje

O G L A S

ZA JAVNU LICITACIJU

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRŠCU

 

Prilozi:

x

Takođe pogledajte

Prvenstvo Srbije za mlađe pionire

U Kruševcu je ovog vikenda organizovano Prvenstvo Srbije za mlađe pionire(U14), gde su nastupili takmičari ...

Facebook