Mujo i godine

Mujo pogađa koliko Fata ima godina jer mu je obećala nagradu.

– Pa, po svilenkastoj kosi

– 19, po baršunastoj koži

– 18, po zanosnom telu

– 17 godina…

– Mujo, laskavče stari, grešiš, ali ipak…

– Ne prekidaj me dok sabiram – reče Mujo.

 

 

x

Takođe pogledajte

Poslednje Isusove reči koje je uputio Crnogorcima

Poslednje Isusove reči koje je uputio Crnogorcima Koje su bile poslednje Isusove reči koje je ...

Facebook