Obaveštenje za učesnike komasacije u KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište

O B A V E Š T E NJ E

za učesnike komasacije u KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište

 

Komisija za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Grada Vršca za KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište, OBAVEŠTAVA učesnike komasacije u KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište da su pregledne karte projektovane mreže puteva, kanala i vetrozaštitnih pojaseva KO Vlajkovac, KO Uljmu i KO Izbište, izložene na javni uvid u trajanju od 15 dana počev od 04. februara 2019. godine u prostorijama mesnih zajednica Vlajkovac, Uljma i Izbište.

 

Takodje, obaveštavaju se učesnici komasacije da mogu u roku od 15 dana od dana izlaganja na javni uvid predmetnih preglednih karata za KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište, podnositi primedbe u pismenoj formi Komisiji za komasaciju preko pisarnice Gradske uprave Grada Vršca ili putem pošte na adresu Trg Pobede 1, Vršac sa naznakom za Komisiju za komasaciju Grada Vršca.

 

U prilogu nalaze se pregledne karte projektovane mreže puteva, kanala i vetrozaštitnih pojaseva za KO Vlajkovac, KO Uljma i KO Izbište.

 

x

Takođe pogledajte

Kabinet IT u školi “Nikola Tesla” u Vršcu (VIDEO)

Kabinet IT u školi “Nikola Tesla” u Vršcu, kabinet je namenjen i korisnicima mašinskog smera. ...

Facebook