PREDSTAVNICI VRŠCA NA KONSULTATIVNOJ RADIONICI U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Članica Gradskg veća za zdravstvo i socijalna pitanja Tatjana Nikolić i Koordinatorka za romska pitanja za Grad Vršac Alisa Šajn, juče su u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja učestvovale u Konsultativnoj radionici sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i mobilnim timovima u cilju izrade Akcionog plana za period 2019.-2020. za primenu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji u periodi 2016.-2025.

 

Ovu radionicu organizovao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionim telom za sprovodjenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016.-2025. godine, a uz podršku regionalnog saveta za saradnju i Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Tokom radionice su na osnovu iskustava lokalnih samouprava kreirani predlozi za izmene i dopune kako u samoj strategiji tako i u zakonskim aktima.

 

Aktivno učešće u jučerašnjim radionicama uzeli su i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština kao i veliki broj predstavnika nevladinog sektora.

 

x

Takođe pogledajte

MK Fintel Wind kod Vršca otvara svoj treći i najveći vetropark u Srbiji „KOŠAVA 1“

SVEČANO OTVARANJE NAJVEĆEG VETROPARKA KOMPANIJE MK FINTEL WIND MK Fintel Wind, zajednička kompanija italijanske Fintel ...

Facebook