Potok Mesić u Vršcu dobija betonsko korito

U Gradu pod kulom u toku je kapitalni projekat zaštite grada od poplava ojačavanjem korita i nasipa potoka Mesić koji tokom sezona pojačanih padavina pravi velike nevolje žiteljima Vršca.

Realizacija projekta „Zaštita od poplava grada Vršca, deonica prva i druga, potoka Mesić u dužini od 2.597 metara“ počela je 30. juna, a trebalo bi da svi radovi budu završeni krajem 2019. godine.

Miroslav Stupar, član Gradskog veća Vršca zadužen za privredu ističe da se radi o jednom od kapitalnijih projekata na području grada i po vrednosti i po obimu posla, a sve s ciljem da se sada jedva vidljiv potočić ne pretvori u bujicu koja plavi okolinu i pravi velike probleme Vrščanima.

– Grad duži niz godina ima problem s bujičnim vodama u toku kišnih perioda i nakon zime, koje dolaze sa Karpata i one su zaista nekontrolisane. Relativno mali potok tada postaje baš prava velika reka koja, periodično u roku od četiri pet godina, plavi deo grada kroz koji prolazi. Dugoročno, on predstavlja i opasnost za industrijsku zonu prema „Hemofarmu“, jer protiče u blizini i u slučaju velikih poplava mogao bi da poplavi celu industrijsku zonu – upozorava Stupar.

Iako su radovi počeli ovog leta, sam projekat urađen je pre pet godina, ali je vreme proteklo u prihvatanju aplikacije i obezbeđenju finansija za ovaj pozamašan posao. Finansiran je kroz projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i sredstvima Svetske banke.
Raseljavanje iz zone radova

Neki objekti u priobalju Mesića moraće da budu porušeni, a deo stanovnika raseljen na druge lokacije. Radi se uglavnom o žiteljima romskog naselja, čiji su objekti podignuti uz potok, a nemaju građevinske dozvole. Zbog toga se i u okviru zaštite od poplava paralelno sprovodi i potprojekat koji podrazumeva raseljavanje dela stanovništva u zoni radova.

Predračunska vrednost celokupnog projekta je oko tri miliona evra, a posao je poveren austrijskoj građevinskoj kompaniji „Štrabag“, dok je naručilac posla Direkcija za vode pri resornom ninistarstvu. Investitor je Grad Vršac.

– Posao podrazumeva uređenje celog vodotoka, a to znači njegovo raščišćavanje od rastinja, uređenje priobalja, ponovno vraćanje korita u planiran tok, njegovo betoniranje od ušća u Veliki vršački kanal u prvoj fazi projekta do Auto-moto saveza. Korito se betonira se u dva profila Jedan je „V“ profil koji je u slobodnom delu grada, a u samom gradskom jezgru će ići potkovičasti „U“ profil. Tako da će biti praktično omogučeno da velike bujične vode što lakše izađu iz grada – precizira Stupar.

Kako je pojasnio, radi je o veoma složenom poduhvatu na otvorenom vodotoku, odnosno radovi se izvode u koritu potoka koji teče. Zbog toga se radovi izvode po etapama, gde se jedan deo vodotoka pregradi, a voda koja protiče se pumpama prebacuje u otvoreni deo potoka.

Betoniranje korita započeto je prošle nedelje, ali će zemljani i asfalterski radovi uskoro biti dopunjeni i birokratskim, odnosno rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa, jer će uređenje korita i priobalja Mesića morati neke objekte izgrađene u neposrednoj blizini da dislocira.

Izvor Dnevnik

 

x

Takođe pogledajte

U Vršcu zdravlje i zaposlenje na prvom mestu

Grad Vršac s „realnim godišnjim budžetom” od oko dve milijarde dinara, koji na kraju godine ...

Facebook