Predavanje: “Duhovni aspekti hipi pokreta” Budimira Babića

U ponedeljak, 18.6.2018.g. od 18:30 Uduženje Tačka susretanja u saradnji sa Udruženjima Avalon i Gramovoks organizuju predavanje na temu „Duhovni aspekti hipi pokreta“ Budimira Babića, diplomiranog sociologa

O talasu koji pristiže
Sveprisutne slike egocentrične zatvorenosti, koja, sterilišući potencijale svesti, ljudska bića svodi na gotovo animalnu razinu, ponovo aktuelizuju hipi doba – taj duhovni talas koji je karjem 60-tih zapljusnuo čitavu planetu. Sadašnja izobličenja izazvana materijalizacijom sveta, odnosno sve većim posvećivanjem materijalnim vrednostima na uštrb duhovnim, navode na preispitivanje poziva na “realno rasuđivanje”, kojim je, kao mamcem za neutemeljene pripadnike hipi pokreta započelo njegovo slabljenje. Nameće se pitanje: jeli bila realna etablirana stvarnost pseudo uređenosti, koja je, što ispod, što iznad površine, nosila potencijale nastanka degenerativnih procesa tako očitih zadnjih godina? Građaninu zarđalih empatijskih sklonosti nije bila bliska ideja nenasilja niti smisao zalaganja za nju, zato je u međuvremenu nasilje u najširim krugovima prihvaćeno kao legitimno sredstvo ostvarenja ličnog interesa, koji postojano zauzima pijadestal najviše među društvenim vrednostima. Pomama za što višim mestom u društvenoj hijerarhiji, grabež za statusnim simbolima i gotovo životinjska borba za nadmoćne, dominantne položaje poprima groteskne forme. I tek iz ove perspective možemo sagledati sav smisao nekonvencijonalnog oblačenja i izgleda hipika, njihovo protivljenje manipulaciji moćnika, to što su formirali komune značajno nezavisne od glavnih društvenih tokova, kao i njihovu borbu za očuvanje prirode i planete, koja je sada – pedesetak godina kasnije u neuporedivo lošijem stanju.

Budimir Babić, diplomirani sociolog

Živi i radi u Vršcu, u multikulturalnoj sredini, sa ogromnim iskustvom u timskom radu . (organizator 7 EKO kampova u kontinuitetu) Takođe veliko iskustvo u zaštiti prirode kao i učesnik brojnih ekoloških projekata (naglasak na socijalnoj ekologiji). Ekološko udruženje Avalon vodi više od 15, a problematikom životne sredine bavi se više od 25 godina..Učestvovao je u više socioloških istraživanja kao coordinator istraživanja ili član istraživačkog tima, a već 5 godina u pojedinim programima edukacije ima ulogu trenera i član je TACSO Roster tima eksperata
Organizator brojnih manifestacija, od ekoloških i socijalno ekoloških, do likovnih, filmskih, pozorišnih, muzičkih i kolažnih programai.

– Autor projekta: Poljoprivreda i ekologija u Južnom Banatu, 2002, nagrađen od “Austrijskog udruženja za zaštitu životne sredine i tehnologiju OGUT
– Autor rada: „Moćništvo, kartezijanski duh i ekološka kriza“ izašlog u zbirci radova – „Eko-istina“, Tehnički fakultet Bor, Soko Banja, 2007.
– Koautor publikacije: „Priručnik Zelene agende u Srbiji“, izdavač Ekološki centar „Stanište“, Vršac, 2010.
– Koautor publikacije: „Reforma lokalne politike zaštite životne sredine u Srbiji i evropske integracije“, izdavač Ekološki centar „Stanište“, Vršac, 2013.
– Rad: „Moćništvo, kartezijanski duh i ekološka kriza“ izašlog u zbirci radova – „Eko-istina“, Tehnički fakultet Bor, Soko Banja, 2007
– „Priručnik Zelene agende u Srbiji“, izdavač Ekološki centar „Stanište“, Vršac, 2010.
– „Reforma lokalne politike zaštite životne sredine u Srbiji i evropske integracije“, izdavač Ekološki centar „Stanište“, Vršac, 2013.

x

Takođe pogledajte

Nestanak struje u Vršcu i okolinini 18, 19 i 20 novembra

Janova Ponedeljak 18. novembar Deo vikend naselja Janova prema Vršcu. 9:00-12:00 U slučaju vremenskih neprilika ...

Facebook