DNEVNI RED XXI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK Bro06.1-02/2018-II-01

Datum: 13.04.2018. god.

Vršac, Trg pobede 1

 

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac“, br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca“, br.10/2017) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca“, br. 8/2016),

 

S A Z I V A M
XXI SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
sednica će se održati 20.04.2018. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

 

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar“ sa Zakonom o javnim preduzećima.

2. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca br. 9770 KO Vršac u korist investitora EPS distribucija doo Beograd Ogranak „Elektrodistribucija Pančevo“.

3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Narodnom pozorištu „Sterija“ za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca.

4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti OŠ „Mladost“ iz Vršca, za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca.

5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Mesnoj zajednici Jablanka za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za izgradnju,razvoj i uređenja Grada i područja Grada Vršca VAROŠ Vršac u LIKVIDACIJI.

9. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za izgradnju,razvoj i uređenja Grada i područja Grada Vršca VAROŠ Vršac u LIKVIDACIJI.

10. Donošenje Odluke o kućnom redu.

11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Čarolija“ Vršac.

12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Gradske uprave za 2017. godinu i ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Vršac i to:
• Doma zdravlja Vršac,
• Apoteka Vršac,
• Istorijski arhiv Bela Crkva,
• Doma omladine Vršac,
• Gradskog muzeja Vršac,
• „Kulturnog centra Vršac“,
• Gradske biblioteke Vršac,
• NP „Sterija“ Vršac,
• Tehnološkog parka DOO Vršac,
• Turističke organizacije Vršac i
• Centra za socijalni rad Vršac

 

13. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za obrazovanje za 2017. godinu.

14. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije za 2017. godinu.

15. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih uteva i trotoara u opštini Vršac za 2017. godinu.

16. Razmatranje Iveštaja Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za zdravstvo o korišćenju sredstava u 2017. godini.

17. Razmatranje Iveštaja Saveta za zdravlje Grada Vršca.

18. Razmatranje Plana izgradnje Fekalne kanalizacije iz sredstava samodoprinosa za 2018. godinu.

19. Donošenje Rešenja o promeni naziva ulice u Vršcu.

20. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora i Nadzornog odbora Apoteke Vršac.

21. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Moša Pijade“ u Gudurici.

22. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ u Vršcu.

23. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Pavlišu.

24. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju direktora Međunarodnog festivala „Vršačka pozorišna jesen“ i predsednika i članova Festivalskog odbora.

25. Donošenja Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Grada Vršca.

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon 835-667.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

 

Nenad Baroš,s.r.

 

x

Takođe pogledajte

Nenad Baroš GODINA INVESTICIJA I PROBOJA NA TRŽIŠTU

Za zaposlene u Enološkoj stanici Vršac 2019. godina protekla je u skladu je sa očekivanjima. ...

Facebook