DNEVNI RED XXI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK Bro06.1-02/2018-II-01

Datum: 13.04.2018. god.

Vršac, Trg pobede 1

 

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac“, br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca“, br.10/2017) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca“, br. 8/2016),

 

S A Z I V A M
XXI SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
sednica će se održati 20.04.2018. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

 

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar“ sa Zakonom o javnim preduzećima.

2. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca br. 9770 KO Vršac u korist investitora EPS distribucija doo Beograd Ogranak „Elektrodistribucija Pančevo“.

3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Narodnom pozorištu „Sterija“ za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca.

4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti OŠ „Mladost“ iz Vršca, za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca.

5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Mesnoj zajednici Jablanka za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za izgradnju,razvoj i uređenja Grada i područja Grada Vršca VAROŠ Vršac u LIKVIDACIJI.

9. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za izgradnju,razvoj i uređenja Grada i područja Grada Vršca VAROŠ Vršac u LIKVIDACIJI.

10. Donošenje Odluke o kućnom redu.

11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Čarolija“ Vršac.

12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Gradske uprave za 2017. godinu i ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Vršac i to:
• Doma zdravlja Vršac,
• Apoteka Vršac,
• Istorijski arhiv Bela Crkva,
• Doma omladine Vršac,
• Gradskog muzeja Vršac,
• „Kulturnog centra Vršac“,
• Gradske biblioteke Vršac,
• NP „Sterija“ Vršac,
• Tehnološkog parka DOO Vršac,
• Turističke organizacije Vršac i
• Centra za socijalni rad Vršac

 

13. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za obrazovanje za 2017. godinu.

14. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije za 2017. godinu.

15. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih uteva i trotoara u opštini Vršac za 2017. godinu.

16. Razmatranje Iveštaja Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za zdravstvo o korišćenju sredstava u 2017. godini.

17. Razmatranje Iveštaja Saveta za zdravlje Grada Vršca.

18. Razmatranje Plana izgradnje Fekalne kanalizacije iz sredstava samodoprinosa za 2018. godinu.

19. Donošenje Rešenja o promeni naziva ulice u Vršcu.

20. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora i Nadzornog odbora Apoteke Vršac.

21. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Moša Pijade“ u Gudurici.

22. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ u Vršcu.

23. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Pavlišu.

24. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju direktora Međunarodnog festivala „Vršačka pozorišna jesen“ i predsednika i članova Festivalskog odbora.

25. Donošenja Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Grada Vršca.

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon 835-667.

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

 

Nenad Baroš,s.r.

 

x

Takođe pogledajte

Parta, UPOZORAVAMO JAVNOST, A SADA IMA MRTVIH Vatra buknula na njivi! Pao je kao pokošen! Hitna stigla, ali mu nije bilo spasa!

Muškarac S. M. (75) iz sela Parta, nadomak Vršca je preminuo na njivi, pokušavajući da ...

Facebook