Stečaj u Pigfarmu, nema hrane za oko 8.000 svinja

Privredni sud u Pančevu doneo je rešenje za pokretanje stečajnog postupka nad Zemljoradničkom zadrugom “Pigfarm” iz Banatske Subotice, a za stečajnog upravnika imenovao Milorada Ćuka.

Predlog za uvođenje stečaja podnela je sama Zemljoradnička zadruga, koja već duže nije u mogućnosti da izvršava Unapred pripremljeni plan reorganizacije.

Naime, nad tom zemljoradničkom zadrugom Privredni sud u Pančevu pokrenuo je 2004. godine stečaj s Unapred pripremljenim planom reorganizacije, ali je ona juna prošle godine prestala da plaća rate dospele za plaćanje. Zadruga je u blokadi od 27. septembra prošle godine.

U obrazloženju odluke o uvođenju stečaja navodi se da Zemljoradnička zadruga „Pigfarm” Banatska Subotica nema novca da nabavlja hranu za oko 8.000 grla različitih kategorija svinja te je ugrožen njihov opstanak.

To je ujedno i razlog zašto je Zadruga tražila da Privredni sud u Pančevu uvede stečaj.

Zadruga je u blokadi od 27. septembra prošle godine

Privredni sud u Pančevu je već 3. novembra prošle godine doneo rešenje u uvođenju stečaja u Zemljoradničku zadrugu, ali su se na rešenje žalili poverioci „Poljo-Šestić” d. o. o. iz Badovinaca, „Euro-rp” DOO iz Beograda, „BEE Logistika 021” DOO Bečej i „Vojvodinalek eksport-import” DOO Novi Sad.

Privredni apelacioni sud u Beogradu usvojio je njihovu žalbu i ukinuo rešenje Privrednog suda u Pančevu.

Nakon toga, Privredni sud u Pančevu zakazao je ročište, odnosno raspravu o postojanju razloga za otvaranje stečajnog postupka nad ZZ „Pigfarm”.

Preti ekološka katastrofa

Budući da Zemljoradnička zadruga „Pigfarm” iz Banatske Subotice nema novca da kupuje hranu za oko 8.000 grla različitih kategorija svinja, postoji realna opasnost da svi poverioci pretrpe veliku štetu.

Takođe, postoji opasnost od ekološke katastrofe na području južnog Banata.

Početkom godine, Privrednom sudu u Pančevu je jedan od poverilaca, Sosijete ženeral banka a. d. Beograd, dostavio novi predlog za otvaranje stečajnog postupka nad ZZ „Pigfarm” zbog duga od 370.797,60 evra.

Pošto je po Zakonu o stečaju stečajni postupak moguće otvoriti kada se utvrdi postojanje najmanje jednog stečajnog razloga, Privredni sud je doneo rešenje o otvaranju stečaja.

Inače, po podacima NBS-a, na dan 9. januar ove godine račun te zadruge blokaran je 69 dana s iznosom od 10.425.477,96 dinara.

Izvor  Dnevnik

 

x

Takođe pogledajte

OFK Vršac gostovao u Pančevu

Fudbalska prvenstvena utakmica, 9 kolo Srpske lige Vojvodine,  Vršac je gostovao u Pančevu, poražen je ...

Facebook