DNEVNI RED XVIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1-09/2017-II-01

Datum:30.11.2017.god.

Vršac, Trg pobede 1

 

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac”, br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca”, br.10/2017), člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca”, br. 8/2016) i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju organa Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca”, br. 1/2016),

 

S A Z I V A M

XVIII SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 07.12.2017. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada,

sa početkom u 9,00 časova

 

D N E V N I R E D

 

 

1. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o izvršenju Odluke prvog rebalansa budžetu grada Vršca za period 01.01.2017.-30.09.2017. godine.u;

 

2. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac.

 

3. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca neizgrađenog građevinskog zemljišta, katastarske parcele br. 279 KO Sočica I na osnovu poklona.

 

4. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine.

 

5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim putevima.

 

6. Donošenje Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća „ Urbanizam“ Pančevo.

 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac U LIKVIDACIJI.

 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNjU, RAZVOJ I UREĐENjE GRADA I PODRUČJA GRADA VRŠCA VAROŠ VRŠAC U LIKVIDACIJI.

 

9. Razmatranje i usvajanje Plana korišćenja mesnog samodoprinosa za zdravstvo za 2018. godinu.

 

10. Donošenje Rešenja o izmeni Rešanja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Borislav Petrov Braca“ Vršcu.

 

11. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije.

 

 

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara skupštine Grada na telefon:835-667.

 

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,c.r

x

Takođe pogledajte

Prvenstvo Srbije za mlađe pionire

U Kruševcu je ovog vikenda organizovano Prvenstvo Srbije za mlađe pionire(U14), gde su nastupili takmičari ...

Facebook