Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicima Grada Vršca za period od 2017-2021. godine

U skladu sa članom 13. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Sl. Glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. Zakon i 9/2016 – odluka US ) Grad Vršac naručilac je izrade »Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicima Grada Vršca za period od 2017-2021. godine». Predlog tog dokumenta izradio je Automoto savez Srbije- Centar za motorna vozila iz Beograda .

Javni uvid u navedeni dokument može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Vršac, u kancelariji br. 214, u periodu od 30. novembra do 8. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu podneti primedbe na izloženi dokumet u pisanom obliku putem pisarnice Gradske uprave ili poštom na adresu: Gradska uprava Vršac, Trg pobede 1.

Javna rasprava u vezi »Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicima Grada Vršca za period od 2017-2021. godine» biće održana u prostorijama Gradske uprave Vršac (Velika sala), 11. decembra 2017. godine u 11 časova.

 

Odeljenje za komunalne i stambene poslove
i poslove zaštite životne sredine

x

Takođe pogledajte

Vršac, Topli obroci i obuća za višečlane porodice

Bez toplog oborka, u zimskim mesecima, neće ostati ni korisnici narodne kuhinje u selima na ...

Facebook