POPUST ZA REDOVNE PLATIŠE I UVOĐENjE REPROGRAMA ZA DUŽNIKE KOMUNALNIH USLUGA

Saldo duga kupaca za isporučene komunalne proizvode i usluge na dan 10.03.2017. godine iznosi 251.014.784,96 hiljada dinara.
Ovako velika potraživanja od korisnika prevashodno su nastala kao posledica nemogućnosti građana da redovno izmiruju svoje obaveze. U cilju preduzimanja dodatnih mera za naplatu potraživanja uz istovremeno omogućavanje korisnicama da na što lakši način izmire svoja dugovanja, JKP „Drugi oktobar“ Vršac uz saglasnost Grada Vršca i Gradskog veća omogućava korisnicima da kroz reprogram plate svoja dugovanja za komunalne usluge i to po sledećim uslovima:JKP „Drugi oktobar“ Vršac sa korisnicima koji imaju neplaćena dospela dugovanja kao i utužena neplaćena dugovanja potpisuje Ugovor o priznanju duga i plaćanju na rate ili Ugovor o priznanju duga i jednokratnoj isplati duga
Usaglašen dug dužnici mogu izmiriti potpisivanjem Ugovora o priznanju duga i plaćanju na rate, overenim kod notara
Dug koji ulazi u reprogram obuhvata: dospeo netuženi dug, dug po pravosnažnim presudama, dug po rešenjima o izvršenju.

Korisnicima koji izvrše uplatu celoklupnog duga odjednom biće odobren otpis 10% duga uz istovremeni otpis celokupne kamate obračunate zaključno sa 15.03.2017.
Korisnici koji potpišu Ugovor o priznanju duga i otplati na rate biće otpisana celokupna obračunata kamata na dan 15.03.2017. godine po ispunjenju ugovornih obaveza
Omogućavanje korisnicima plaćanje na rate u sledećim okvirima:

6.1. da reprogram obuhvati glavni dug, sudske troškove odnosno troškove javnih izvršitelja koje je preduzeće platilo,

6.2. da obračun kamate miruje za celo vreme trajanja ugovora i da se ista otpiše po izmirenju obaveza po istom,

6.3. da se Ugovorom o priznanju duga predvidi obaveznost plaćanja redovnih obaveza

6.4. da se za usaglašen iznos duga omogući plaćanje na rate i to:

– za dug od 20.000 do 50.000 dinara na period do 6 mesečnih jednakih rata,

– za dug od 50.001 do 100.000 dinara na period do 12 mesečnih jednakih rata,

– za dug od 100.001 do 200.000 dinara na period do18 mesečnih jednakih rata,

– za dug od 200.001 do 300.000 dinara na period do 24 mesečne jednake rate,

– za dugovanja preko 300.001 dinara na period do 36 mesečne jednake rate.

Da se iznos duga utvrdi zaključno sa 15.03.2017. godine

Da se dužniku omogući potpisivanje reprograma u periodu od 20.03.2017. do 31.05.2017. godine.

Da pristup reprogramu i potpisu Ugovora o priznanju duga i plaćanju na rat odnosno Ugovor o priznanju duga i jednokratnoj isplati, imaju dužnici koji nemaju neplaćen dospeo dug iz tekuće godine na dan potpisivanja reprograma.

Omogućavanjem korisnicima da potpišu Ugovor o priznanju duga i plaćanju na rate ili Ugovor o priznanju duga i jednokratnoj isplati duga olakšavamo izmirenje njihovih obaveza s jedne strane, a i doprinosimo boljoj naplati ovih potraživanja.

Takođe, radi dodatne stimulacije za redovne platiše komunalnih usluga omogućili smo:

Da se za redovno plaćanje u roku dospelosti (do 15-tog u mesecu za prethodni mesec) popust poveća sa 3 % na 5% od dana donošenja predmetnog akta.

Za redovno plaćanje u narednih 6 meseci od dana donošenja predmetnog akta (do 15-tog u mesecu za prethodni mesec) odobravamo dodatnih 1% popusta od sedmog meseca (ukupno 6%).

Za redovno plaćanje narednih 12 meseci od dana donošenja predmetnog akta (do 15-tog u mesecu za prethodni mesec) odobravamo novih 1% popusta od trinaestog meseca (ukupno 7%).

Dodatnom stimulacijom podstičemo redovne platiše komunalnih usluga da nastave da ispunjavaju svoje obaveze u roku i nadalje.

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

VLAJKOVAC, RADOVI NA IZGRADNJI RAMPE ZA PECANJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Na priobalnom delu kanala DTD u Vlajkovcu otpočeli su pripremni radovi za izgradnju rampe za ...

Facebook