Obaveštenje – zahtev za obustavu saobraćaja

Na osnovu zahteva za obustavu saobraćaja zbog održavanja sportskih i drugih priredbi na putu, koji se neblagovremeno podnose Gradskoj upravi Grada Vršca, izdaje se sledeće

SAOPŠTENjE

Dozvola za održavanje sportskih i drugih priredbi na putu može se izdati organizatoru koji ima svojstvo pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji.

Zahtev za izdavanje dozvole za održavanje sportske ili druge priredbe na lokalnom putu ili ulici na teritoriji Grada Vršca podnosi se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijskoj stanici Vršac, najkasnije 15 dana pre njenog održavanja.

Ukoliko je tom prilikom neophodno obustaviti saobraćaj ili izvršiti druge izmene u režimu saobraćaja, dozvola se izdaje uz prethodnu saglasnost Gradske uprave Grada Vršca – Odeljenja za komunalne i stambene poslove, nadležnog za poslove saobraćaja, odnosno upravljača puta.

Sadržina zahteva, kao i obaveze organizatora prilikom pripreme i održavanja sportske i druge priredbe na putu, propisane su odredbama članova 123.-130. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon i 9/06-odluka US).

GRADSKA UPRAVA

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

VLAJKOVAC, RADOVI NA IZGRADNJI RAMPE ZA PECANJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Na priobalnom delu kanala DTD u Vlajkovcu otpočeli su pripremni radovi za izgradnju rampe za ...

Facebook