SMATSA Vаzduhоplоvna аkаdеmiјa u Vršcu, upis novih pilota

SMATSA Vazduhoplovna akademija raspisuje konkurs za prijem novih polaznika kursa “INSTRUKTOR LETAČKE OBUKE” FI(A). 

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti  SAA do 07.02.2017. 

1. Uslovi za prijem: 

1.1. Dozvole: ATP(A) Integrated ili CPL(A)

1.2. Pilotsko iskustvo:

– Najmanje 30 sati naleta na jednomotornom avionu od kojih najmanje 5 sati mora biti izvršeno u periodu od 6 meseci pre početka kursa za koji se prijavljuje.

– Ostvareno najmanje 10 sati instrumentalnog Letenja (ne sme biti više od 5 sati izvršenih na FNPT ili nekom drugom simulatoru).

– Ostvareno najmanje  20 sati „cross-country“ samostalnog letenja, uključujući ukupno preletenih540 km (300 nm) u toku kojih je obavezno sletanje na dva različita aerodroma. 

1.3. Praktični prijemni ispit kojim se proverava  tehnika pilotiranja kandidata na jednomotornom avionu u trajanju od jednog sata. Troškove prijemnog ispita snosi kandidat. 

1.4. Kandidat mora posedovati važeći sertifikat ICAO klase 1 o zdravstvenom stanju izdat kod zdravstvene ustanove akreditovane od strane EASA PART MED.

1.5. Dokumentacija potrebna za prijavu:

– Lična karta ili pasoš,

– Lekarsko uverenje,

– Letačka dozvola,

– Knjižica letenja,

– Važeća polisa osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode),

– Fotokopija diplome najvišeg stečenog obrazovanja.

2. Plan i program

Kurs instruktora letačke obuke za jednomotorni avion podeljen je u dve faze:

2.1. Teorijska obuka  sadrži 174 časa teorijske nastave (1 čas = 45 min) izvođenih kroz sedam predmenta,  prema planu i programu SAA.

2.2. Letačka obuka se sprovodi na jednomotornim avionom Cessna 172 u ukupnom trajanju od 30 sati naleta,  prema planu i programu akademije.

3. Trajanje kursa

Ukupno trajanje obuke za FI(A) zavisi od meteoroloških uslova kao i posvećenosti kandidata obuci. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni obuka traje najmanje tri meseca.

—————————————————————————————————

Konkurs za upis nove klase studenata SAA

Mogućnost PPL (A) učenje na daljinu

Kоntrоlа lеtеnjа Srbiје i Crnе Gоrе SMATSA dоо Bеоgrаd i  SMATSA Vаzduhоplоvnа аkаdеmiја iz Vršcа оbјаvlјuјu

K О N K U R S

zа upis studеnаtа nа kursеvе

ATP(A) INTEGRATED (pilоt putničkоg аviоnа sа svim оvlаšćеnjimа)

CPL (A) IR

CPL (A)

ATPL (A) Theoretical Knowledgе

ATP (A) for PPL holder

ATP (A) for CPL IR holder

MCC (A) pо priјаvi kаndidаtа

FI (A)

PPL (A)

PPL (A) Distance Learning (D/L) pо priјаvi kаndidаtа

Priјеmni ispit bićе оdržаn u utоrаk 14.03.2017. gоdinе u SMATSA Vаzduhоplоvnој аkаdеmiјi (ulicа Pоdvršаnskа 146, 26300 Vršаc). Nаstаvа pоčinjе u utоrаk 03.04.2017. gоdinе.

Priјеm dоkumеnаtа је u utоrаk 14.03.2016. gоdinе u 8 sаti nа dаn priјеmnоg ispitа.

Dоlаzаk pоtvrditi nа slavko.korica@smatsa.rs ili tеlеfоnоm

+381 13  800 854

+381 13  800 855  dо 10.03.2017. gоdinе.

Sаtnicа priјеmnоg ispitа:
– 08:00 – 10:00   Priјаvlјivаnjе
– 10:00 – 11:00   Еnglеski јezik (pismеnо-tеst)
– 11:00 – 12:00   Маtеmаtikа (pismеnо-tеst)
– 12:00  – 12:45  Pаuzа
– 12:45 – 13:45   Fizikа (pismеnо-tеst)
– 13:45                 Еnglеski јеzik (usmеnо)
– 15:00                Infоrmаtivni rаzgоvоr sа kаndidаtimа i pоnudа ugоvоrа nа pоtpis.

Nеоphоdnа dоkumеntа zа upis:

– Fоtоkоpiја ličnih dоkumеnаtа (ličnа kаrtа ili pаsоš);
– Fоtоkоpiја nајvišеg stеčеnоg prеthоdnоg оbrаzоvаnjа;
– 2 fоtоgrаfiје dimеnziја zа pаsоš;
– Fоtоkоpiја vаžеćе zdrаvstvеnе knjižicе оdnоsnо dоkаzа о zdrаvstvеnоm оsigurаnju;
– Fоtоkоpiја lеkаrskоg uvеrеnjа Klаsе 2 ili Klаsе 1
(izdаtа оd оvlаšćеnе EASA PART MED ustаnоvе)

Zа upis u SАА pоstојi mоgućnоst uzimаnjа krеditа.

——————————————————————————————————

O akademiji

SMATSA Vazduhoplovna akademija (SAA) je jedna od najvećih i najiskusnijih akademija za obuku pilota i kontrolora letenja u Evropi. Ispuni tvoj san i postani pilot ili kontrolor letenja pohađanjem nastave u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji.

Zašto odabrati obuku baš u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji?

1) Reputacija

• Od 1954. godine obučili smo više od 2000 pilota koji su leteli za više od 30 različitih avio kompanija.
• Od 1967. godine obučili smo više od 2100 kontrolora letenja koji posao obavljaju u Evropi, Aziji i Africi, a naš Centar za upravljanje vazdušnim saobraćajem (ATM centar) rangiran je na 2. mestu u Evropi u pogledu bezbednosti.

2) Uslovi za školovanje

• Posedujemo sopstveni aerodrom sa aerodromskim kontrolnim tornjem, 1700 kvadratnih kilometara vazdušnog prostora određenog za školovanje i modernizovanu flotu od 20 vazduhoplova (Cessna 172S, Cessna 172N i Cessna 310).
• Posedujemo moderni centar za obuku KL opremljen simulatorom vrhunske tehnologije.

3) Vrednost

• Mi ćemo vas pripremiti da postanete najbolji piloti ili kontrolori letenja po veoma povoljnoj ceni bez skrivenih troškova ili iznenađenja.

Obuka pilota

SMATSA vazduhoplovna akademija potencijalnim pilotima nudi dve vrste kurseva:

Modularni kursevi namenjeni su polaznicima koji žele da pojedinačno prođu sve faze u obuci profesionalnih pilota. Ovi kursevi idealni su za polaznike koji imaju stalan posao ili porodicu i brzina školovanja im ne predstavlja piroritet, pa žele postepenu obuku.

Integrisani kursevi namenjeni su polaznicima koji žele da što pre postanu profesioalni piloti. Ovakvi kursevi zasnovani su na celodnevnoj teoretskoj i praktičnoj obuci kandidata, zbog čega se završavaju veoma brzo (za najviše 18 do24 meseca).

SMATSA vazduhoplovna akademija ima ovlašćenje Direktorata Civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije da sprovodi i organizuje modularne i integrisane kurseve u skladu sa evropskim propisom JAR-FCL 1. Pri sticanju dozvole u SMATSA vazduhoplovnoj akademiji, pilot može da upravlja vazduhoplovom u bilo kojoj zemlji Evropske Unije bez dodatnog školovanja.

Obuka kontrolora letenja

Obuka kontrolora letenja se vrši u akreditovanim centrima za obuku vazduhoplovno ovlašćenog osoblja prema definisanim i odobrenim planovima i programima obuke. Planovi i programi obuke razlikuju se u zavisnosti od vrste dozvole/ovlašćenja, tj. da li se polaznik obuke priprema za rad u okviru aerodromske, prilazne ili oblasne kontrole letenja. Bez obzira na vrstu dozvole/ovlašćenja obuka podrazumeva teorijski i praktični deo.

U SMATSA vazduhoplovnoj akademiji se sprovodi obuka kontrolora letenja koja je usklađena sa najsavremenijom svetskom praksom, kao i zahtevima koja postavlja EUROCONTROL, ICAO i Evropska regulativa.

Engleski jezik za avijaciju

Piloti i kontrolori letenja moraju da poseduju znanje engleskog jezika na ICAO nivou 4. Naši kursevi engleskog jezika pripremaju kandidate da ispune ovaj uslov i polože Test of English for Aviation (TEA).

Nudimo Vam kurseve engleskog jezika u Vršcu i Beogradu, tako da imate priliku da pohađate predavanja engleskog jezika na istoj lokacije gde će te kasnije pohađati nastavu za pilota ili kontrolora letenja.

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Uhapšen Vrščanin, policija pronašla drogu u stanu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vršcu uhapsili su S.Z. (1992) iz Vršca, zbog postojanja osnova ...

Facebook