Auto-put Beograd-Vršac treba da poveže tri evropska koridora!

Geo-saobraćajni položaj naše zemlje i Vojvodine na saobraćajnoj karti Evrope je vrlo povoljan, jer ovim prostorom prolaze vrlo važne trase evropskih puteva. U okviru koridora X, koji svojim značajem, svojim zahtevima kao i svojom izgrađenošću, ovaj prostor stavljaju na lestvicu vrlo značajnih prostora sa saobraćajnog aspekta ostvarenja komunikacija srednje Evrope sa jugoistočnom Evropom i Malom Azijom.

Za prostor Vojvodine najvažniji je pravac koridora X kroz drumski saobraćaj preko auto-puta E-75 Subotica – Novi Sad – Beograd ostvaruje se veza sa ostalim zemljama Evrope, kao i preko autoputa E-70 R Hrvatska – Beograd (Bugarska – Turska – Makedonija), kao i preko puta Beograd – Pančevo – Vršac – Rumunija – Ukrajina, koji predstavlja vezu između koridora X, IV i IX.

Koridor VII reka Dunav pruža Srbiji izlaz na Crno more i luku Konstanca. U luku Konstanca uplovljavaju Mega kontejnerski brodovi velikih svetskih kompanija i linijskom plovidbom povezuju istok i zapad. Vidimo da čak tri panevropska koridora prolaze u neposrednoj blizini Vršca i potrebno ih je povezati.

Autoput od Temišvara pored Vršca do Beograda ne spada u Koridor X, ali bi njegovom izgradnjom Koridor X bio povezan sa Koridorom IV koji je izgrađen u Rumuniji. Orijentaciona dužina do Vatina bi bila oko 95 km, a koštao bi oko 230 miliona €. Na slici je prikaz kuda ovaj auto put treba da prolazi.

Pruga Beograd – Pančevo – Vršac – Temišvar bitna je, jer povezuje koridore X i IV. Pruga nije elektrificirana, ali je to jedan od ciljeva u narednom periodu. U prvoj fazi elektrifikacije pruge trenutno su u toku radovi na delu pruge Beograd – Pančevo. Do 2020. planirana je elektrifikacija cele pruge.

Kanali sistema DTD nemaju kao primarni zadatak plovidbu, već isušavanje zemljišta i navodnjavanje obradivih površina. Bez obzira na to, oni su plovni i treba to iskoristiti na najbolji mogući način. Pored kanala tu su reke Dunav, Sava i Tisa.

U blizini Vršca se ukrštaju tri vida transporta – drusmki preko magistralnog puta E70, železnički magistralna pruga E66  i vodni saobraćaj odnosno kanal DTD. Ova lokacija predstavlja idealno mesto za izgradnju pretovarnog terminala voda obala i svim potrebnim površinama za odlaganje i čuvanje intermodalnih transportnih jedinica, prilaznih saobraćajnica i upuštenih koloseka. Transport bi se obavljao kanalom DTD do prevodnice Banatska Palanka, odavde počinje reka Dunav odnostno koridor VII. Dunav je na ovom mestu vlo širok, tako da može da se napravi sidrište za barže koje ulaze u kanal ili izlaze. Barže koje izađu iz kanala ovde mogu da se povežu u grupne sastave, zbog povoljnih gabarita plovnog puta reke Dunav i dalje transportuju zajedno, dok sastavi koji su doplovili do ulaza u kanal DTD na sidrištu se rasformiraju i pojedinačno plove do pretovarnog terminala.

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Vršac, POZIVNICA ZA 7 ATINSKE IGRE 2019

Poštovani dragi sportski prijatelji, pozivamo Vas da uzmete učešće na 7. Atinskim igrama koje će ...

Facebook