USVOJEN REBALANS BUDžETA

Skupština Grada Vršca donela je danas Odluku o drugom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2016. godinu, kao i Odluke o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju, razvoj i uređenje grada i područja Grada Vršca “Varoš” i Javnog preduzeća za stambeno poslovanje “Vršac”.
Osnovni razlozi za usvajanje Odluke o drugom rebalansu budžeta sadržani su u potrebi:
– usklađivanja planiranih prihoda i rashoda po svim izvorima finansiranja, sa stvarnim stanjem i potrebama do kraja budžetske godine, a u cilju normalnog funkcionisanja lokalne samouprave.
– usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, kojim su jedinice lokalne samouprave dužne da to učine do 1. decembra. Ovim izmenama javna preduzeća osnovana od strane lokalne samouprave brišu se iz definicije indirektnih korisnika budžetskih sredstava i od 1. decembra više nije moguće dalje njihovo finansiranje na način kao što su do sada finansirani.
Prema Odluci, ukupni prihodi i primanja, zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, kao i plan ukupnih rashoda, izdataka i otplata anuiteta , utvrđeni su na nivou 2.115.000.000 dinara, što je za 3 odsto manje u odnosu na dosadašnji budžet Grada Vršca za 2016. godinu.
JP “Varoš” i JP “Vršac”, od 1. decembra, sve poslove iz svoje nadležnosti, kao i poverene poslove, obavljaće na osnovu Ugovora koji će zaključiti sa Gradskim većem Grada Vršca

Slobodan Jovanov novi je član Veća Grada Vršca, resorno zadužen za poljoprivredu. Jovanov dolazi na ovu fukciju sa mesta komercijaliste za otkup merkantilne robe (Južni Banat) u kompaniji “Agroglobe” doo Novi Sad, u kojoj je zaposlen poslednje dve godine.
Ranije je bio zaposlen u prodaji kompanija “Graniko” (Granimpeks Grupa) i “Milinov Commerce”, radio je i kao direktor zemljoradničke zadruge “Vimil Agrar”, a ima iskustva i u veterinarskoj industriji, jer je bio zaposlen u kompaniji “Vetmedic”.
Poljoprivredni fakultet završio je na Univerzitetu u Novom Sadu. Rođen je u Vršcu.

Skupština Grada Vršca odredila je danas gradonačelnicu Draganu Mitrović kao organ za donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovođenje postupka davanja u zakup, korišćenje i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Vršca.
Razlozi za donošenje ove Odluke su usklađivanje sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i preciziranje nadležnosti, jer se u dosadašnjoj Odluci o odreživanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ne navode sve nadležnosti u postupcima zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, što je primedba Ministarstva poljoprivrede, kada se ista, kao prilog aktima za koja se traži saglasnost, dostavlja Ministarstvu.

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Vršac, European Championship Club Cup u Temišvaru za uzrast starijih pionirki U15 (FOTO)

European Championship Club Cup u Temišvaru za uzrast starijih pionirki U15. Naše devojke se kao ...

Facebook