Šta je potrebno od dokumentacije za roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja.
Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se prema broju živorođene dece, pa majke blizanaca, kojima je to prvi porođaj dobijaju dodatak za prvorođeno i dodatak za drugorođeno dete.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokumenata:
– originalnih izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu
– fotokopije prijava prebivališta za decu
– originalnog uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku koje ne može biti starije od šest meseci
– fotokopije lične karte (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje)
– fotokopije overene zdravstvene knjižice majke
– uverenja Centra za socijalni rad po mestu stanovanja da: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišenja roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
– fotokopije kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice.

Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice.

1. Kopija ličnih karata za majku i oca (ako su sa čipom poneti sa sobom radi očitavanja, ako su stare kopirati prve dve strane)

2. Kopije izvoda iz matične knjige rođenih za majku i svu decu

3. Kopija prijave prebivališta za svu decu

4. Uverenje suda da majka nije lišena roditeljskog prava

5. Ukoliko je bilo prethodnih brakova ili vanbračnih zajednica poneti Presudu o razvodu braka i poveravanja maloletne dece

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života deteta.

Rešenje o roditeljskom dodatku dobijate na kućnu adresu  oko mesec dana nakon predaje dokumenata. Prvog sledećeg dvadesetog u mesecu dobijate novac retroaktivno. Sa prvom uplatom dobićete ne samo novac za taj mesec, već za sve mesece od datuma rođenja deteta. Niko vas neće obavestiti da je novac uplaćen. Morate sami otići u poštansku štedionicu (jer se socijalna davanja isplaćuju isključivo preko Poštanske štedionice) i proveriti kada i da li je uplaćen novac.

Posle prve isplate, svakog sledećeg meseca novac možete podići u pošti lično uz ličnu kartu.

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

POZIV ZA 34. JESENJI USPON NA GUDURIČKI VRH

Već 34 godine naše društvo organizuje tradicionalnu akciju uspon na najviši vrh Vojvodine, Gudurički vrh, ...

Facebook