Održana XVI redovna sednica Saveta (VIDEO, FOTO)

Nacionalni savet češke nacionalne manjine, kao institucija na državnom nivou, svojom organizacijom i funkcionisanje prepoznaje češku zajednicu na celom prostoru Republike Srbije. Takvim pristupom je, u sklopu podrške češkoj zajednici grada Vršac, u maloj sali Skupštine opštine Vršac održao svoju XVI redovnu sednicu Saveta. Prisutan je bio kvorum od 8 članova Saveta i predsednica Odbora za obrazovanje. Svoje odsustvo su najavili i opravdali 4 člana Saveta, dok za 3 člana Saveta ne postoji informacija, zašto nisu bili prisutni.

U uvodnim rečima predsednik Saveta prof. dr Jože Sivaček pozdravio je i zahvalio prisutnim predstavnicima grada Vršca, gospođi Nataši Ćirić, članici gradskog veća grada, zaduženoj za privredu i ekonomski razvoj, i gospodinu Slaviši Maksimoviću, članu gradskog veća zadužen za resor ruralnog razvoja. Zahvalnost je upućena i članovima Kulturno umetničkog prosvetnog udruženja – Česka beseda iz Vršca, koji su pomogli u organizaciji sednice Saveta.

Članovima Saveta obratila se gospođa Nataša Ćirić, koje je pozdravila sve prisutne u ime gradonačelnice i grada Vršca. Navela je da su ovakvi sastanci dobro došla u multietničkoj i multukulturalnoj sredini. Posebno je naglasila da postoji dobra saradnja grada sa Češkom besedom u Vršcu i da su vrata grada Vršca otvorena za proširenje aktivnosti sa češkom zajednicom.

U okviru radnog dela prvo je usvojen dnevnog reda, kao i Zapisnika sa XV redovne sednice Saveta. Zatim je, u okviru posebne tačke, predsednik Izvršnog odbora, gospodin Jaroslav Hoc podneo izveštaj o aktivnostima Izvršnog odbora. Naveo je da je na radnihm sednicama Odbora pripremljen izveštaj o akcionom planu za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i osnove budžeta Saveta za 2017. godinu.

U trećoj tački dnevnog reda, predsednica Odbora za obrazovanje, gospođa Valentina Simidžija Hoc informisala je članove Saveta o sadržaju rada Odbora. Između dve sednice Saveta, Odbor je usvojio Plan rada za 2017. godinu i predlog budžeta. Predsednica je navela da je Programski savet Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva prihvatio predlog za izdavanje Češko-srpskog Srpsko-češkog rečnika autora dr Verice Koprivice, čiji nosila autorskih prava je Savet. Članovi Saveta su takođe upoznati da su osnovne škole sprovele anketiranje roditelja za izučavanje izbornih predmeta za 2016. i 2017. godinu, i da su škole od posebnog značaja za češku nacionalnu manjinu, dostavile Savetu podatke o zainteresovanosti za izučavanje češkog jezika sa elementina nacionalne kultura. Podaci pokazuju povećanje interesovanja i broja učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu. Na sednici Saveta je ukazano na neprincipijelan rad Koordinacije nacionalnih saveta, koja ne prepoznaje potrebe celine nacionalnih zajednica u Republici Srbiji i favorizuje deo zajednica sa velikim brojem pripadnika. Konstatovano je da se rad Koordinacije u obrazovanju zasniva samo na dostavljanju informacijama, dok u oblastima obaveštavanja, kulture, službene upotrebe jezika i pisma ne postoji nikakva organizovana saradnja Koordinacije nacionalnih saveta sa Nacionalnim savetom češke nacionalne manjine.

Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora za kulturu. Obrazloženje sadržaja rada Odbora dala je članica Saveta i član Odbora za kulturu, gospođa Milada Mareš. Ukupan sadržaj rada tog Odbora bio je usmeren na obezbeđivanje potrebnih elemenata za rad češke zajednice i čeških udruženja. Naglasila je da je i ovaj Odbor izradio Plan rada za 2017. godinu sa potrebnim elementima.

Obaveštavanje članova Saveta i obrazloženje aktivnosti Odbora za obaveštavanje, dato je u petoj tački dnevnog reda pisanim prilogom. U informaciji je navedeno da i dalje ne postoji saradnja čeških udruženja i pojedinaca iz češke zajednice u vezi dostavljanja materijala za publikaciju (periodični novinski list), koji je odavno trebao da izađe. Odbor predlaže da se rad na izradi priloga stimuliše plaćanjem honorara. Nadalje je navedeno da je Odbor uputio pismo generalnom direktoru Radio televizije Vojvodine za prijem u vezi mogućnost emitovanja programa o češkoj zajednici na RTV-u. Dobijen je odgovor da je dopis prosleđen redakciji za nacionalne manjine, pa se očekuje njihov poziv za razgovor. U cilju razvoja saradnje i sticanja pozitivnog iskustva, članovi Odbora posetili su Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, gde su obavili razgovor sa predsednicom Odbora za obaveštavanje, gospođom Annom Jaškovom i njenim saradnicima.

Aktivnosti Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma obrazložio je Milan Fürst, predsednik ovog Odbora, u okviru šeste tačke dnevnog reda. On je naveo da je Odbor je između dve sednice saveta razmatrio mogućnost popune sastava Odbra, ali da još nije pronađeno adekvatno rešenje. Nadalje je naglasio da su predviđenja dva poziva za javnost – jedna je da se članovi češke zajednice priključe radu Odboru, a drugi, da se pripadnici češke manjine jave Odboru, odnosno Savetu u slučaju da imaju poteškoće u smislu službe upotrebe jezika i pisma ili prava na ime. Odbor je razmatrao pravilnu upotrebu češkog jezika i pisma na javnim natpisima i tablama za obaveštavanje. U cilju i mapirali stanje u vezi službe upotrebe češkog jezika i pisma, predviđen je poseban dopis opštini Bela Crkva.

Sedma tačka dnevnog reda bila je vezana za značajne aktivnostima članova Saveta i članova Odbora između dve sednice Saveta. Sa tim aktivnostima i događajima, članove Saveta je upoznao sekretar Saveta Davorin Škornjička. Predsednik Saveta gospodin Jože Sivaček, upoznao je prisutne da je potpisan Protokol o razumevanju i saradnji između Slovenačkog nacionalnog savet, Saveza jevrejskih opština i Češkog nacionalnog saveta. Taj dokument ima za cilj jačanje pozicije “malih” nacionalnih saveta u okviru Koordinacije, kao i otvaranje mogućnosti za celovitiju saradnju između potpisnika Protokola. Članovi Saveta upoznati su i sa razvojem projekta koji Savet sprovodi u saradnji sa Karlovim univerzitetom iz Praga, Masarikovim univerzitetom iz Brna i Univerzitetom Palackog iz Olomouca, a pod pokroviteljstvo Ministarstva inostranih poslova republike Češke.

Poslednja, osma tačka dnevnog reda – razno, činila je sadržaj u kojoj su data određena objašnjenja i usmerenja za dalji rad Saveta i članova Saveta u narednom periodu.

Video XVI sednice

 

Fotografije sa sastanka

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Vršac, European Championship Club Cup u Temišvaru za uzrast starijih pionirki U15 (FOTO)

European Championship Club Cup u Temišvaru za uzrast starijih pionirki U15. Naše devojke se kao ...

Facebook