Kako definisati računarske mreže

Računari se povezuju u mreže sa različitim ciljevima. Ti ciljevi mogu biti zajedničko korišćenje hardvera, zajedničko korišćenje raznih podataka, razmena podataka izmedju korisnika, komunkacija medju korisnicima. Svaki računar priključen u mrežu naziva se čvor.

Računarske mreže mogu se podeliti na više načina. Prema površini na kojoj se nalaze računari u mreži, one mogu biti lokalne i globalne. Lokalne (LAN) računarske mreže su ograničene na jednu zgradu ili grupu zgrada, a računari su u njima povezani kablovima. Globalne mreže (WAN) povezuju računare na većim daljinama.

Prema odnosima medju čvorovima u mreži, računarske mreže se dele na klijent/server i ravnopravne. Računar koji traži uslugu je klijent, a onaj koji pruža uslugu je server. Kod ravnopravnih mreža svi računari su ravnopravni.

Na osnovu koja se koristi za prenos podataka razlikuju se eternet mreža i bežična mreža (WLAN). WLAN mreža predstavlja povezivanje računara bez kablova i novijeg je datuma. Osnovna prednost ove mreže je upravo u tome i što nisu potrebni kablovi za njeno funkcionisanje. Medjutim, postoji mogućnost uticaja raznih faktora kao što su na primer prisustvo raznih metala u zgradi, mobilni telefoni, razni talasi, na njen rad.

Geometrijskim uredjenjem veza i čvorova koji čine računarsku mrežu nastaje topologijia mreža. Veza je komunikacioni put izmedju dva čvora.

Računarska mreža može imati:
1) zvezdastu topologiju
2) prstenastu topologiju
3) topologiju magistrale i
4) hibridnu topologiju

U topologiju zvezda postoji centralni računar preko kojeg su povezani svi računari u mreži. Kvar u centralnom računaru dovodi do otkaza cele mreže. Prednost ove topologije je lako dodavanje novih računara,tj veoma lak ulazak novih računara u mrežu.

Što se tiče prstenatste topologije, ovde je svaki računar povezan sa dva susedna čvora ,tako da veze čine kružnu konfiguraciju.Informacije putuju provodnicima u jednom smeru. Otkrivanje kvarova u ovakvoj mreži je dosta otežano jer kvar na jednom računaru dovodi do prekida protoka podataka u celoj mreži. Dodavanje ili uklanjanje nekog računara iz mreže dovodi do prekida rada celokupne mreže, a iziskuje i velike troškove tako da ovakve mreže poseduju uglavnom samo velika preduzeća.

Kod topologjie magistrale su svi čvorovi pojedinačnon vezani za magistralu preko koje se obavljaju komunikacije izmedju njih. Ona se smatra dosta pasivnom jer računari koji su povezani na magistralu samo osluškuju šta se radi u mreži. Zbog velikih nedostataka ova mreža gubi značaja u praksi.

Kod hibridne topologije postoje i dodatne veze medju čvorovima.

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Posetite naš i Vaš gradski muzej u Vršcu, WEB TV

Posetite naš i Vaš gradski muzej u Vršcu. Radno vreme Utorak – petak 10h do ...

Facebook