Dnevni red V sednice skupštine grada Vršca

Republika Srbija
GRAD VRŠAC
SKUPŠTINA GRADA
PREDSEDNIK
Broj:06.1-08//2016-II-01
Datum:07.09.2016.god.
Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca («Sl. list Opštine Vršac», br. 10/2008, 13/2008, 3/2015 i 4/2016), člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Sl. list Opštine Vršac», br. 9/2008) i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju organa Grada Vršca («Sl. list Grada Vršac», br. 1/2016),

S A Z I V A M

V SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Sednica će se održati 14.09.2016. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada Vršca, sa početkom u 9,00 časova.

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Vršca.
2. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Vršca.
3. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Odluke o zaduživanju Grada Vršca za finansiranje kapitalnih investicionih rashod u 2016. godini.
4. Donošenje Odluke o ustanovaljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini.
5. Donošenje Odluke o obrazovanju Gradskog pravobranilaštva Grada Vršca.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru za grad Vršac.
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju, razvoj i uređenje grada i područja Opštine Vršac “ Varoš“ Vršac radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima.
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambeno poslovanje „VRŠAC“ Vršac, radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima.
9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradskog muzeja u Vršcu.
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu.
11. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma omladine u Vršcu.
12. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove „Kulturni centar Vršcu“ Vršca.
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske biblioteke u Vršcu.
14. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Vršac.
15. Donošenje Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora JP „Vršac“ Vršac.
16. Donošenje Rešenja o imenovanju direktora JP „Vršac“ Vršac.

Napomene: Materijal za tačku 6. je na CD-u.
Materijal za tačke 1. i 2. biće dostavljen naknadno.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Jovica Zarkula,s.r

 

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Prvenstvo Srbije za mlađe pionire

U Kruševcu je ovog vikenda organizovano Prvenstvo Srbije za mlađe pionire(U14), gde su nastupili takmičari ...

Facebook