Zaključak Gradskog veća o lokacijama privremenih objekata i cenovnik zakupa javne površine u vreme manifestacije Dani berbe grožđa 2016

Gradsko veće Grada Vršca, na sednici održanoj 25. avgusta 2016. godine, razmatrajući predlog lokacija privremenih objekata i cenovnika zakupa javne površine u vreme manifestacije „Dani berbe grožđa 2016“, donelo je sledeći
Z A K Lj U Č A K
Usvaja se Plan postavlјanja privremenih objekata u vreme „Dana berbe grožđa 2016“,   59.  manifestacije po redu.
Utvrđuje se Cenovnik lokacija na javnoj površini za postavlјanje privremenih objekata namenjenih pružanju zabavnih, zanatskih i drugih usluga i prodaju robe na malo za vreme proslave „Dani berbe grožđa 2016“.
Za detaljnije pogledajte Dani berbe grozdja 2016

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

U Vršcu zdravlje i zaposlenje na prvom mestu

Grad Vršac s „realnim godišnjim budžetom” od oko dve milijarde dinara, koji na kraju godine ...

Facebook