Divac omladinski fondovi – Konkurs 2016 Vršac

Pozivamo sve neformalne i formalne grupe mladih sa teritorije gradova Vršac da podnesu predloge projekata Divac omladinskom fondu do 15. avgusta 2016. godine.

Svakim Divac omladinskim fondom upravlja deset članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

Projekat realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinama i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?

– Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji navedenih opština.

Šta Divac omladinski fond podržava?

– Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine ili grada i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma

– Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

– Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;

– Projekte koji se mogu realizovati od 15. septembra do 30. novembra 2016.

– Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Divac omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robu ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?

– Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;

– Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;

– Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

– Honorare za realizatore projekta;

– Stipendije;

– Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.)

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovane grupe mladih mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara.

Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 15. avgust 2016. u ponoć.

Šta nakon prijave predloga projekta?

Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice Divac omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko Vaš projekat prođe prvi krug selekcije bićete obavešteni do 30. avgusta 2016. i bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta.

Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Divac omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od

15. septembra  do 30. novembra 2016. godine.

 

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Nestanak struje od 6 do 12 decembra u Vršcu

Vršac Petak 6. decembar Ljutice Bogdana. 9:00-14:00 Bore Kostića od Laze Nančića do Vojvode Putnika, ...

Facebook