DNEVNI RED II SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

 

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca («Sl. list Opštine
Vršac», br. 10/2008, 13/2008, 3/2015 i 4/2016), člana 37. Poslovnika o
radu Skupštine Grada Vršca («Sl. list Opštine Vršac», br. 9/2008) i u
skladu sa Odlukom o utvrđivanju organa Grada («Sl. list Grada Vršac»,
br. 1/2016),
S  A  Z  I  V  A  M
II SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
Sednica će se održati 26.05.2016. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada Vršca, sa početkom u 10,30 časova.

D N E V N I     R E D
1.      Usvajanje Poslovnika o rad Skupštine Grada Vršca.
2.      Donošenje Odluke o završnom računu budžeta Opštine Vršac za 2015 godinu.
3.      Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju radi finansiranja kapitalnih investicionih rashoda u 2016. godini.
4.      Donošenje Odluke o prestanku mandata  vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje „ Vršac“ Vršac.
5.      Donošenje Odluke o imenovanju  vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje „ Vršac“ Vršac.
6.      Donošenje
Odluke o stavlјanju van snage Programa  korišćenja sredstava Budžetskog
fonda za zaštitu životne sredine Opštine Vršac za 2016. godinu.
7.      Usvajanje Programa  korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca za 2016. godinu.
8.      Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora JKP  „Drugi oktobar“ Vršac.
9.      Donošenje Rešenja o osnivanju Komisija za kadrovska i administrativna pitanja
10.      Donošenje Rešenja o osnivanju Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta.
11.      Donošenje Rešenja o osnivanju Komisija za predstavke i žalbe Skupštine Grada Vršca.
12.      Donošenje Rešenja o osnivanju Mandatno-imunitetske komisije Skupštine Grada Vršca.
13.      Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za budžet i finansije Skupštine Grada Vršca.
14.      Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za urbanizam Skupštine Grada Vršca.
15.      Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za razvoj Skupštine Grada Vršca.
16.      Razmatranje Izveštaja o rezultatima referenduma za sprovođenje postupka izjašnjavanja građana o uvođenju samodoprinosa.

Pošaljite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

x

Takođe pogledajte

Nestanak struje 19 i 20 novembra u Vršcu i okolini

Vršac Utorak 19. novembar Kosovska, Svetozara Miletića od Bore Kostića do Kosovske, B. Jovanović od ...

Facebook