VELIKE INVESTICIJE U DOM ZDRAVLJA U PROTEKLE DVE GODINE

Direktorka Doma zdravlja Vršac, dr Rodika Petku, predstavila je gradjanima najnovije aparate za fizikalnu medicinu koji su nabavljeni od preostalih sredstava samodoprinosa za zdravstvo i predstavljaju poslednju reč tehnologijie u ovoj gradimedicine. Za nešto više od pet miliona dinara nabavljena su tri aparata koja će gradjanima pružiti jednu sasvim novu dimenziju lečenja. Direktorka, dr Rodika Petku izjavila je da je ovo samo nastavak brojnih ulaganja u Dom zdravlja u protekle dve godine gde je u ovu ustanovu uloženo više od 70 miliona dinara.

Nabavljena su tri nova vozila za Službu hitne medicinske pomoći sa najsavremenijom opremom za zbrinjavanje urgentih stanja i transport vitalno ugroženih pacijenata, počela je sa radom prva škola roditeljstva, a otvorena je i dugo očekivana garnizonska ambulanta dok su lekari dobili nove računare kako bi mogli nesmetano da funkcionišu u novom informacionom sistemu za zdravstvo u Srbiji, a službe opremane novim savremenim uredjajima i ostalom opremom. Ostatak sredstava iz samodoprinosa biće potrošeno na nabavku novog servera i osavremenjivanje softvera.

Dom zdravlja već duže vreme uspešno organizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom bazare zdravlja širom gradskih i seoskih naselja grada Vršca gde svim gradjanima pruža preventivne preglede mimo zakazanih trmina i potpuno besplatno. Važno je podsetit da je Dom zdravlja Vršac dobio akreditaciju na period od sedam godima, što je naveći stepen akreditacije jedne zdravstvene ustanove. Na ovome se neće stati već će Dom zdravlja Vrša cnastaviti sa ulaganjima u ljudstvo i opremi za rad i redovnim održavanjem kapaciteta u cilju pružanja najkvalitetnijih usluga gradjanima Vršca, naglasila je na kraju dr Petku.

 

x

Takođe pogledajte

Centar za mentalno zdravlje Vršac Vas poziva

Poštovani sugrađani, pozivamo vas na još jedno predavanje “Upotreba zemljišta, supstrata i komposta u proizvodnji ...

Facebook