VPS: ODRŽAN SASTANAK SA RADNOM GRUPOM MUP-a

Prenosimo vam saopštenje Vojvođanskog Policijskog Sindikata sa sedištem u Vršcu, koje su izdali nakon uspešnog sastanka sa radnom grupom MUP-a u Beogradu:

Vojvođanski policijski sindikat je dana 10.10.2017 godine, u Beogradu u zgradi MUP-a R. Srbije (SIV 1) održao radni sastanak sa predstavnikom poslodavca.

Ispred radne grupe MUP-a za saradnju sa sindikatima nalazila se državna sekretarka MUP-a gospođica Dijana Hrkalović a ispred delegacije VPS nalazio se predsednik sindikata Vukić Dalibor, u prisustvu predsednika RJ Južni Banat Ličina Gorana i predsednika SJ Vršac Čejić Aleksandra.

Na početku sastanka, državna sekretarka gospođica Dijana Hrkalović upoznala je članove radne grupe MUP-a  sa našim novoosnovanim sindikatom.

Nakon toga pristupili smo rešavanju problematike.

1.

-Na početku sastanka predsednik VPS Vukić Dalibor zahvalio se predstavnicima poslodavca što su u proteklom periodu rešili problem tehničke prirode u mislu što PU Pančevo 25.09.2017 godine, pripadnicima IJP formacije koji su bili angažovani na određnim poslovima u prihvatnom centru za migrante u Preševu nije uz platu isplatilo 20% uvećanja na zaradu. Problem je rešen, poslodavac je dao na potpis svakom policijskom službeniku ponaosob akt u kome je naznačen novčani iznos koji treba da se isplati, pa se isplata može očekivati u narednim danima.

2.

-Uslovi rada u PS Vršac:

Vojvođanski policijski sindikat je izneo činjenicu da se ozbiljnije u ovu stanicu nije ulagalo oko 25 godina, te je prikazao prioritetne probleme u PS Vršac koji su potrebni da se reše, a koji se ogledaju u sledećem;

-Prostorije za zadržavanje lica

(Ne ispunjavaju potrebne standarde koji su zakonskim aktima propisani)

-Prostorija za sačinjavanje izveštaja PI Vršac i odlaganje opreme-“AOP”

(Prostorija nije upotrebljiva)

-Muški i ženski toalet koji koriste radnici PI Vršac i radnici na upravnim poslovima.

(Oba toaleta su van upotrebe)

-Kapija PS Vršac koja vodi u dvorište zgrade gde se parkiraju službena vozila.

(Ne funkcioniše na način kako je određeno i potrebna je popravka)

VPS predlaže da se ovaj problem uvrsti u jedne od bitnijih problema u MUP-u te da se sredstva iz budžeta MUP-a za 2018 godinu odvoje u onom iznosu koliko je potrebno zarad nesmetanog funkcionisanja PS Vršac.

-Uslovi rada u SGP Vršac (granični prelaz);

-Kućice koje se nalaze na graničnom prelazu, a u kojima se nalaze kolege koje rade na kontroli prelaza lica i vozila tokom leta nisu imali rashladne uređaje, posebno tokom tropskih vrućima u istima je bio otežan rad, a sada kako dolazi zimsko vreme izrazito slabo “dihtuju” i teško se zagrejavaju, te je potrebna njihova zamena.

– Rampe koje se nalaze na graničnom prelazu su polomljene (samo jedna je ispravna), a semafori za usmeravanje saobraćaja nisu u funkciji, te se time otežava rad policijskim službenicima.

Odgovor :

Dražavna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović naložila je nadležnoj organizacionoj jedinici da u što kraćem roku konkretno utvrdi činjenično stanje i visinu novčanog iznosa koji je potreban da se izdvoji za rešenje ovih problema, i isti stavi u prioritetno razmatranje u cilju izdvajanja sredstva iz budžeta MUP-a za 2018 godinu u gore navedene namene.

3.

-Vojvođanski policijski sindikat je nedavno poslao zahtev za informacijama od javnog značaja MUP-u (devet pitanja). Kada se može očekivati odgovor poslodavca?

Odgovor:

Državni sekretar MUP-a Dijana Hrkalović naložila je da u što kraćem roku nadležna organizaciona jedinica da odgovor sindikatu na tražene informacije.

4.

-Vojvođanski policijski sindikat smatra da na sajtu MUP-a pored spiska drugih sindikata, treba da stoji i ime Vojvođanski policijski sindikat.

Državni sekretar MUP-a Dijana Hrkalović naložila je da se ovaj zahtev realizuje u narednom periodu.

5.

Vojvođanski policijski sindikat ovom prilikom upoznaje poslodavca da je u okviru sindikata formirana etnička komisija i komisija za praćenje poštovanja prava žena i LGBT zajednice, te je sindikatu potrebna informacija ko je u MUP-u zadužen za ove tri navedene grupacije kako bi se ostvario kontakt i određeni problemi prevazilazili “u hodu”, a koji su vezani za ovu problematiku.

Državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, naložila je da se postupi po zahtevima sindikata.

Vojvođanski policijski sindikat smatra da je sastanak prošao izuzetno uspešno, te da je poslodavac uzeo za ozbiljno navedene zahteve sindikata, i da ćemo u 2018 godini doživeti kao kolektiv promene na bolje nakon 25 godina.

Izvršni odbor VPS

 

x

Takođe pogledajte

Od ponedeljka NOVI TAXI u gradu FOKUS TAXI

Od ponedeljka u gradu sve naše i vaše sugrađane vozi novi FOKUS TAXI u gradu. ...

Facebook