Danas je dan Ženevske konvencije

Na današnji dan, 12. avgusta 1949. godine, sve četiri Ženevske konvencije su revidirane i ponovo usvojene. Ženevske konvencije predstavljaju niz od četiri međunarodna sporazuma potpisanih u Ženevi, čime su uspostavljeni humanitarni principi po kojima su zemlje potpisnice obavezne da se ponašaju za vreme oružanih sukoba.

Cilj Ženevskih konvencija je da se zaštite žrtve u ratnim sukobima, sva lica koja ne učestvuju ili više ne učestvuju u neprijateljstvima – civilno stanovništvo kao i pripadnike oružanih snaga koji su van stroja, bilo kao ranjenici, bolesnici, brodolomnici ili ratni zarobljenici.

Međunarodno humanitarno pravo (MHP) je jedno od najsnažnijih sredstava koje međunarodna zajednica ima na raspolaganju da bi sačivala ljudski zivot i dostojanstvo u vreme sukoba. MHP pokušava da sačuva i obezbedi određene principe humanosti za vreme sukoba, rukovodeći se time da čak i u ratu postoje ograničenja.

 

x

Takođe pogledajte

Gradska kuća Vršca uredjena po standardima za osobe sa invaliditetom (video)

Zahvaljujući gradskoj upravi a na inicijativu Udruženja “PARAKVAD VŠ” Grad Vršac je prilagodio svoju zgradu ...

Facebook